Electrolux använder nu tre certifieringssystem i Greenhouse Sthlm
Hem HÅLLBAR BYGGBRANSCH Electrolux använder nu tre certifieringssystem i Greenhouse Sthlm

Electrolux använder nu tre certifieringssystem i Greenhouse Sthlm

Publicerat av: Redaktionen

Electrolux huvudkontor i Stadshagen byggs om och byggs ut.

Projektet omfattar i den första byggetappen längs med S:t Göransgatan en tillbyggnad av cirka 8000 kvadratmeter kontor som också inkluderar coworking-ytor, café, restaurang och träningsanläggning med pool, butiker med mera.

Därtill kommer 6000 kvadratmeter för ett hundratal bostäder.

I det aktuella projektet ingår även ett nytt torg i korsningen S:t Göransgatan/Kellgrensgatan, gröna innergårdar på kontorsfastighetens befintliga låghusdelar samt terrasser och sedum, solcellspaneler och solfångare på de nya byggnadernas tak. Det blir solcellspaneler även på fasader. Projektet utgör den första av flera etapper för kvarteret som kallas Greenhouse Sthlm, omfattar 85 000 kvadratmeter och ska stå klart 2033.

Allt på nära håll

Kvarteret kommer att ha tillgång till det viktigaste inom en 15 minuters promenad. Detta minskar behövligt transportarbete, och åtgärder även i övrigt gör att klimatbelastningen pressas ner på riktigt.

–En viktig sak vi gör för att få ner CO2-avtrycket är att bygga in kol, använda huset som kolsänka, säger Ulrika Kågström, fastighetschef på Electrolux och övergripande ansvarig för Greenhouse Sthlm fastighetsutveckling.

De nio nya kontorsvåningarna får nämligen stomme i KL-trä och limträ. Teglet på faserna blir i huvudsak återbrukat. De som ska bo och verka i kvarteret kommer att ha goda förutsättningar att minska sin klimatpåverkan:

–Vi vill underlätta för alla att göra bra val, menar Ulrika Kågström. Och vi tror på kraften i många-bäckar-små-principen.

Kvarteret kommer att erbjuda lösningar inom alla de områden där man som individ faktiskt kan göra skillnad i ett klimatperspektiv:

• Boende. Hur huset är byggt och dess energiförbrukning, där återvinning, återbruk och cirkulära lösningar är viktiga inslag.

• Better eating – vad vi äter och hur vi kan göra för att minska matsvinn.

• Medvetna inköp – spårbarhet, återbruk och cirkulära lösningar.

• Transportbehov – här är bil- och cykelpooler, närhet till kollektivtrafik och det lokala tänket viktigt.

Inom ramen för ”nära-tänket” ingår även förmånen att ha nära till aktiviteter som gör att vi mår bra, oavsett om det rör sig om att sätta händerna i jorden i sin odlingslott eller en mer eller mindre pulshöjande aktivitet i kvarterets pool eller paddelbana.

–Greenhouse Sthlm är unikt i den bemärkelsen att vi inte bara bygger de nya husen så hållbart och med så litet klimatavtryck som möjligt vad gäller byggmaterial och under drift. Vi har även tagit ett helhetsgrepp som omfattar allt från möjligheten att leva mer lokalt, delade resurser, cirkulära lösningar, biologisk mångfald, lokal odling och energiproduktion samt klimatsmart ätande, berättar Ulrika Kågström, fastighetschef på Electrolux.

Tre certifieringssystem

Electrolux var tidigt i kontakt med SGBC och fick ingå bland pilotprojekten vid utvecklingen av NollCO2. Projektet kommer nu också att certifieras i full skala för NollCO2. Netto noll utsläpp nås genom att dels producera el i solcellerna, dels energieffektivisera i befintligt bestånd och dels genom att klimatkompensera. Det vill säga alla de tre åtgärder som får användas i certifieringssystemet.

Kontorsdelarna ska dessutom certifieras med BREEAM med målet att nå nivå Outstanding och bostäderna byggs med målet att de ska få Svanencertifiering.

–Alla certifieringssystem är bra inte minst genom att man får ett ramverk att förhålla sig till samt får kontakter och ingår i övergripande nätverk där man utbyter erfarenheter som driver utvecklingen framåt, säger Ulrika Kågström.

Däremot är både certifieringssystemen och BBR väl ”fyrkantiga” som verktyg för att pressa ner klimatpåverkan så mycket det går. Egna analyser och egna beslut som baseras på lokala förhållanden krävs för att kapa mesta möjliga för den egna byggnaden. Analyser för Greenhouse Sthlm ledde fram till en energilösning med fjärrvärme och fjärrkyla. Både solcellspaneler och solfångare installeras på de nya husens tak; solfångarna med ackumulatortankar. Huset har spillvattenvärmeväxlare och 85-procentig återvinning av frånluft i FTX. För bostäderna ligger energiprestanda på 75 procent av BBR-krav. Varför då inte geoenergi/värmepumpar? Analys baserad på lokala förutsättningar visade att det faktiskt inte var en bättre lösning ur klimatbelastningssynpunkt.

Hur huset byggs, dess energiprestanda, återvinning, återbruk och cirkulära lösningar är viktiga för att få ner klimatavtrycket.

Miljöstrategierna samlas i en miljöplan

Electrolux anlitar de konsulter som krävs i rollerna av BREEAM AP, BREEAM assessor, certifierad NollCO2-samordnare och diplomerad Svanensamordnare. Som ”verktyg” i miljöarbetet finns projektets miljöplan. Den startades upp i tidigt skede av Skanska och granskades av beställaren. Miljöplanen – som uppdateras under projektets gång – omfattar mycket mer än de tre certifieringssystemen, främst beställarens egna miljökrav, Skanskas krav och miljökraven från stadens exploateringskontor.

Electrolux använder nu tre certifieringssystem i Greenhouse Sthlm

Den första byggetappen omfattar tillbyggnad av ca 8000 kvadratmeter kontor som också inkluderar coworking-ytor, café, restaurang och träningsanläggning med pool, butiker med mera. Dessutom ett hundratal bostäder.

Miljökrav och andra krav måste förankras i Skanskas produktion, med främst produktionschefen som ser till att kraven följs. Denne chef rapporterar siffror och andra data till en projektingenjör som på heltid arbetar med miljö och kvalitet. Till ingenjörens uppgifter hör bland annat att granska siffror och andra data. Slutligen ska inte minst visas att det som projekterats också har producerats. Underlag och resultat lämnas fortlöpande till samordnarna för certifieringarna.

Dessutom finns Skanskas enhet för hållbar affärsutveckling (HAU) som har viktiga roller under hela projektprocessen. Enhetens specialister ger stöd och support närhelst ett projekt behöver detta.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>