EnOff-modellen – enkelt för det offentliga att handla upp energieffektivisering
Hem ENERGI EnOff-modellen – enkelt för det offentliga att handla upp energieffektivisering

EnOff-modellen – enkelt för det offentliga att handla upp energieffektivisering

Vi vill få in mer av energikartläggning och energiberäkning hos entreprenörerna, så att detta inte enbart ligger hos konsulter, säger Lotta Bångens, vd för Energieffektiviseringsföretagen.

Publicerat av: Redaktionen

När kommuner och regioner handlar upp energieffektivisering för sina fastigheter kan det ibland handla om mycket omfattande upphandlingar, i andra fall om ett stort antal. Detta tillsammans med de vanliga kraven i LOU skapar tveksamhet och gör att renoveringar skjuts upp.

AV KJELL-ARNE LARSSON

Därför har Energieffektiviseringsföretagen tillsammans med Upphandlingsmyndigheten, SKR och Installatörsföretagen, arbetat fram en bättre upphandlingsmodell – EnOff. Detta har gjorts inom projektet ”Energieffektivisering i offentlig sektor” som har finansierats av bland annat EU, Energimyndigheten och Tillväxtverket.

Samverkan beställare-utförare

EnOff tar ett helhetsgrepp på energieffektivisering och lönsamhet. EnOff är ett flexibelt sätt att handla upp på, och bygger på samverkan beställare-utförare och ett stegvist genomförande.

–Det går att handla upp lite eller ta allt på ett bräde. Och beställaren behöver inte ta om upphandlingsproceduren från början, för varje ytterligare hus eller område, berättar Lotta Bångens, vd för Energieffektiviseringsföretagen.

Så fungerar EnOff:

• Upphandlingen avser en inledande energikartläggning. Genomförandet av åtgärder och ytterligare energikartläggningar är optioner.

• I ett samverkansavtal slås det fast vilka förutsättningar som gäller för eventuella optioner – vinstprocent, timpris för nyckelpersoner m.m.

• Energikartläggning görs med fokus på långsiktig lönsamhet för hela åtgärdspaket, exempelvis med Totalmetodiken.

–Upphandlingen riktas främst på kompetens hos anbudsgivarna. Det enda beställaren lovar att köpa när samarbetet sedan inleds är en energikartläggning på en fastighet, fortsätter Lotta Bångens. Oavsett hur det hela sedan utvecklas kan beställaren hoppa av och börja om upphandlingen och inleda samarbete med en annan entreprenör.

EnOff-modellen bygger annars på nära och långsiktig samverkan mellan beställare och utförare, med gemensam målbild, tydliga förutsättningar och öppenhet. Utföraren kan vara ett enskilt företag eller exempelvis ett lokalt konsortium med flera företag. Modellens stegvisa upplägg är betydelsefullt.

EnOff-modellen – enkelt för det offentliga att handla upp energieffektivisering

 

–Modellen underlättar beslutsprocessen, säkerställer kvaliteten och möjliggör större fastighetsekonomiskt lönsamma besparingar, säger Lotta Bångens.

EnOff-modellen har använts av Enköpings kommun för upphandling av energieffektivisering i kommunens egna fastigheter.

1. Avtal om inledande energikartläggning och förutsättningar för framtida optioner. 2. En eller flera inledande energikartläggningar genomförs. 3. Därefter kan fler optioner genomföras utan ytterligare upphandlingar.

Mervärden

Energieffektiviseringsprojekt ger oftast en rad mervärden, förutom att fastighetsägaren sparar energi och minskar driftkostnader:

• Bättre inomhusmiljö, med bättre ventilation, jämnare temperatur och minskat drag

• Mer nöjda hyresgäster

• För energisystemet, minskat investeringsbehov i ny energiproduktion

• Lägre effektbehov på vintern underlättar ett förnybart elsystem

• Minskade utsläpp till luft och vatten

 

EnOff-modellen – enkelt för det offentliga att handla upp energieffektivisering

Samtidigt bidrar fastighetsägarens energieffektiviseringsåtgärder till lokala, regionala och nationella klimatmål och till flera av FN:s 2030-mål som ”Hållbar energi för alla” och ”Hållbara städer och samhällen”.  En upphandling räcker. EnOff-modellen slår fast förutsättningarna för samarbetet (vinstprocent, timpris med mera) vilket ger möjlighet för ett långvarigt samarbete, även fast upphandlingen i första steget endast omfattar en första energikartläggning. Det behövs ingen färdig investeringsbudget, vilket sänker tröskeln för att komma igång med renoveringarna.

 

Totalmetodiken

Ett sätt att räkna fram lönsamma åtgärdspaket är att använda den så kallade Totalmetodiken. Denna har utvecklats av Belok. Totalmetodiken går ut på att ta ett helhetsgrepp över de tänkbara åtgärderna och låta de mest lönsamma åtgärderna ”finansiera” de mindre lönsamma och även några av de åtgärder som inte är lönsamma separat, detta inom samma hus. Det är också möjligt att låta de hus där åtgärderna är mest lönsamma ”finansiera” åtgärder i hus där potentialen för lönsamhet inte är så stor. Så länge summan av besparingarna är större än summan av kostnaderna är hela åtgärdspaketet lönsamt. Lönsamheten bedöms därmed utifrån hela åtgärdspaketet, inte för varje enskild åtgärd. Belok arrangerar kurser för att utbilda sig i Totalmetodiken, bland annat till ”Diplomerad totalkonsult”.

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>