Förtydligande om användning av appar på MSB:s tjänstemobiler

Förtydligande om användning av appar på MSB:s tjänstemobiler 1

Aktuella medieuppgifter uppger felaktigt att MSB:s medarbetare tillåts använda appen TikTok på tjänstemobiler. Det som gäller är att MSB:s anställda ska använda myndighetens it-utrustning och it-tjänster som arbetsredskap. TikTok krävs inte i tjänsten och ska därför inte användas.

MSB erbjuder bara appar som är godkända och behövs i tjänsten. MSB:s anställda kan i övrigt, tekniskt sett installera appar, men även då ska det vara appar som är knutna till var ens arbetsuppgifter.

– TikTok är inte en app som behövs i arbetet och ska inte användas på tjänstemobilen, säger Mats Ekström, säkerhetschef på MSB.

MSB har säkerhetsmekanismer som ser till att MSB:s information hålls skyddad och i de fall en app misstänks bryta mot MSB:s gällande regler avinstalleras appen av antingen användaren själv eller centralt.

– Teknikutvecklingen går snabbt fram och vi måste såklart alltid försöka ligga steget före när det gäller säkerhet i våra system. Sedan en tid pågår därför en intern utredning hur myndigheten ska hantera alla typer av appar. Arbetet ska bidra till att ytterligare minska risken för sårbarheten i våra mobiltelefoner, säger Mats Ekström.

Related Articles