Hem MILJÖ ”Hållbar utveckling i läkemedelsbranschen mer än bara miljö”

”Hållbar utveckling i läkemedelsbranschen mer än bara miljö”

Publicerat av: Redaktionen
"Hållbar utveckling i läkemedelsbranschen mer än bara miljö" 2

Bengt Mattson är hållbarhetsexpert på Lif och har arbetat med miljöfrågor i över 20 år.

I en krönika beskriver Bengt Mattson, hållbarhetsexpert på Lif, hur hållbarhetsarbetet inom läkemedelssektorn under de senaste 25 åren har gått från miljöfokus till att rymma allt fler aspekter. Idag är hållbar utveckling en nödvändig del av affärsstrategin – en utveckling som speglas i resten av samhället, inte minst genom FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030.

Målet för arbetet med hållbar utveckling är att nå ekonomiskt och socialt välstånd för hela befolkningen, med minimal miljö- och klimatpåverkan, både idag och imorgon. Här har näringslivet en viktig uppgift att fylla och läkemedelsbranschen tar redan idag ett stort ansvar för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Globala aktörer och globala mål

Hållbarhet inom läkemedelsbranschen handlar först och främst om arbetet med hälsa, välbefinnande och prevention samt tillgång till mediciner över hela världen, men också goda arbetsvillkor för anställda, miljöhänsyn vid produktion av läkemedel, framgångsrik medicinsk innovation och hårda etiska regler för branschen. Ledstjärnan i arbetet är FN:s Agenda 2030, med de 17 globala mål för hållbar utveckling som ska ha uppnåtts år 2030. Mycket av måluppfyllelsen ryms i det redan pågående hållbarhetsarbetet och befintliga initiativ inom Lif och ute hos läkemedelsföretagen.

Målet om god hälsa och välbefinnande är branschens självklara spelplan – allt vi gör syftar till det. Men viktigt att komma ihåg är att läkemedelsföretagen även påverkas av, och har möjlighet att påverka och bidra till, samtliga av de övriga 16 målen.

Från miljö till hållbarhet

Jag har främst arbetat med de miljömässiga perspektiven av hållbar utveckling under mina 26 år i läkemedelsindustrin. Men på senare år har miljömässig hållbarhet och de sociala perspektiven allt mer vuxit ihop med de finansiella förutsättningarna för hela vår verksamhet. Jag skulle vilja hävda att hållbarhet är en del av alla affärsstrategier idag och att det är en god utveckling. Det handlar inte bara om att ”göra det rätta av moraliska skäl” utan också om att arbetet drivs på i rätt riktning av rent kommersiella skäl.

Skiftande fokus

En personlig reflektion är att det miljömässiga fokuset har förändrats ett par gånger de senaste 25 åren. Delvis tror jag det grundar sig i att samhället ofta har svårt att ha mer än en fråga i fokus samtidigt. När jag inledde min karriär var den huvudsakliga frågeställningen avfall från förpackningar – och då främst plastavfall. Huvudfokus för miljömässig hållbarhet i läkemedelssektorn försköts sedan till energi och klimat, för att sedan kring 2005 helt komma att domineras av utsläpp av läkemedelssubstans från patientutsöndring och tillverkande fabriker. Det är glädjande att vi nu återigen ser avfalls-, energi- och klimatfrågorna lyftas upp på bordet, och att det finns en ökad förståelse för att allting hänger samman och att utmaningarna måste angripas gemensamt – om inte så är risken överhängande att ”det man vinner på gungorna förloras på karusellerna”. Än mer glädjande är att samhället, vilket tydligt manifesteras i Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen, nu ser att miljömässig hållbarhet är direkt kopplad till finansiell tillväxt, social utveckling och välbefinnande – och förhoppningsvis på sikt ett utrotande av svält, ohälsa och fattigdom.

Antibiotikaresistens ett växande globalt hot

Ett tydligt exempel på hur komplex en fråga kan vara, och hur starkt miljöperspektivet är sammankopplat med sociala och finansiella utmaningar, är klimatförändringarna. Världen står inför enorma problem och vi måste alla göra allt vi kan för att minska utsläppen av växthusgaser. Vi kommer att se fler och fler exempel på hur verksamheter ställer om för ”koldioxidneutralitet”. Ett annat problem som också är ett växande globalt hot är antibiotikaresistensen. Om vi inte kan få ned infektionstrycket i samhället genom ansvarsfull användning, förbättrad hygien och sanitet samt diagnostik och ökad användning av preventiva åtgärder (till exempel vaccination), samt säkerställer tillgången till verksamma antibiotika, kan hälso- och sjukvården tvingas tillbaka till de förhållanden som gällde innan Fleming upptäckte penicillinet. Det är nästan omöjligt att föreställa sig hur en sådan framtid skulle gestalta sig och hur mycket av den moderna hälso- och sjukvårdens landvinningar som helt skulle omkullkastas.

Kampanj och seminarium visar möjligheterna

Vi behöver alla ta de miljömässiga och sociala hoten på största allvar och agera samfällt och kraftfullt. Låt oss hoppas att de lärdomar som vi har dragit från den pågående covid-19-pandemin som visar att kraftfulla, gemensamma och samfällda insatser gör skillnad, tas med i allt framtida arbete.

Lif vill bidra till att skapa engagemang för det långsiktiga hållbarhetsarbetet. Ett sätt vi gör det på är att under hösten 2020 lyfta fram det arbete som branschen och läkemedelsföretagen gör kopplat till Agenda 2030 – ett tiotal exempel på initiativ som stödjer olika delar av agendan och de globala hållbarhetsmålen. Exemplen omfattar både miljömässiga och sociala initiativ, arbeten viktiga för såväl det samhälle vi verkar i som för de enskilda företagens affärer och verksamhetsutveckling.

Ett annat sätt vi gör det på är det digifysiska seminarium med Agenda 2030 i fokus som vi arrangerar 23 november. Under dagen kommer vi att diskutera de globala hållbarhetsmålen med såväl interna som externa experter och få en fördjupning i olika företagsexempel.

Anmälan till konferensen Läkemedelsbranschen och de globala hållbarhetsmålen – så bidrar vi till att realisera Agenda 2030 

https://www.lif.se/kalendarium/2020/2020-11-23-lak…

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>