HBV blir FastighetsMässans hållbarhetspartner

HBV blir FastighetsMässans hållbarhetspartner 1

När FastighetsMässan arrangeras i Stockholm den 10–11 mars 2021 är det med ett intensifierat fokus på hållbarhetsfrågan. 

Därför inleds nu ett strategiskt samarbete med HBV – inköpsfunktionen åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag – som aktivt verkar för mer hållbara offentliga affärer i branschen. Samarbetet ger synergieffekter då FastighetsMässan säkerställer kvalitén i mässprogrammet, samtidigt som HBV får en viktig arena att verka genom för att belysa vikten av hållbar upphandling.

Så här säger VD Johan Almesjö om partnerskapet:

Genom att ingå ett partnerskap och bli officiell Hållbarhetspartner till FastighetsMässan Stockholm, hoppas vi att kunna belysa vikten av hållbara affärer i fastighetsbranschen. FastighetsMässan blir en viktig arena för oss att lyfta det arbete som HBV gör kring hållbara offentliga affärer med beaktande av såväl klimatpåverkan som uthålliga leveranskedjor. Vi ser att FastighetsMässan blir en viktig mötesplats för våra medlemmar, våra leverantörer och våra partners.

FastighetsMässan är Sveriges enda mötesplats som enkom fokuserar på förvaltningstjänster och produkter för den befintliga fastigheten. Mässan arrangeras i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vill du veta mer om FastighetsMässan Stockholm? Besök hemsidan www.fastighetsmassansthlm.se eller kontakta Emelie Törn, Projektledare emelie.torn@easyfairs.com

Related Articles