Koldioxid från Dåva kraftvärmeverk kan bli till grönt sjöfartsbränsle i ny metanolfabrik
Hem ENERGI Koldioxid från Dåva kraftvärmeverk kan bli till grönt sjöfartsbränsle i en helt ny metanolfabrik

Koldioxid från Dåva kraftvärmeverk kan bli till grönt sjöfartsbränsle i en helt ny metanolfabrik

Publicerat av: Redaktionen

En helt ny fabrik för metanoltillverkning kan bli verklighet genom ett samarbete mellan Umeå Energi och företaget Liquid wind.

Koldioxid från el- och värmeproduktionen vid Dåva kraftvärmeverk ska nyttjas som råvara i processen.

En inledande förstudie visar att etableringen kan bli ett mycket viktigt bidrag för att nå Umeå Kommuns klimatmål och en minskning av Umeås totala koldioxidutsläpp med hela 40%.

Det finns goda förutsättningar att etablera en storskalig produktionsanläggning för grönt elektrobränsle, så kallad e-metanol, vid Dåva kraftvärmeverk. Det visar den förstudie som Umeå Energi genomfört i samarbete med företaget Liquid Wind.

Dåva kraftvärmeverk producerar el och värme för Umeåregionen av biomassa och avfall från hela Västerbotten. Energiproduktionen medför samtidigt koldioxidutsläpp, något som Umeå Energi söker lösningar för.

”Som energibolag har vi en viktig roll i att bidra till att minska både samhällets klimatavtryck och avtrycket från vår verksamhet. Genom att fånga in koldioxid från Dåva kraftvärmeverk kan vi ta ytterligare steg på vägen mot cirkulära flöden. Umeå kommun har målsatt att Umeå stad ska vara klimatneutral år 2030 och Umeå Kommun 2040 och etablering av en e-metanolfabrik vid Dåva kan utgöra ett viktigt steg i den riktningen”, säger Jan Ridfeldt, VD Umeå Energi.

Koldioxid ska fångas in för att bli till bränsle

Tekniken för tillverkning av e-metanol bygger på att fånga in koldioxid från förbränning av biobränslen vid Dåva kraftvärmeverk och kombinera den med så kallad grön vätgas, framställd från vindkraftsbaserad el. E-metanol är ett flytande bränsle som är enkel att lagra och kan ersätta fossila produkter inom ett stort antal användningsområden, alltifrån bränsle för transport till tillverkning av kemikalier. I Umeå är e-metanolen i första hand tänkt att användas som bränsle inom sjöfarten.

Beräkningar visar att e-metanolanläggningen på ett kostnadseffektivt sätt kan bidra till att minska de totala koldioxidutsläppen i Umeå kommun med hela 40%. Verksamheten kan också skapa ett hundratal arbetstillfällen.

Umeå Energi och Liquid wind vill nu genomföra fördjupade undersökningar och söka nödvändiga tillstånd för en etablering vid Dåva kraftvärmeverk.

”Det här är ett viktigt projekt som kan bidra stort till omställningen i Umeåregionen. Vi planerar att ha allt underlag klart för ett investeringsbeslut sommaren 2024 och för en beräknad produktionsstart 2026.” säger Mårten Henriksson, affärsutvecklare Umeå Energi.

Efterfrågan från sjöfartsindustrin

Sjöfartsindustrin använder idag nästan uteslutande fossila bränslen. Samtidigt ökar efterfrågan på klimatneutrala transporter snabbt och flera av de större rederierna har satt upp mål för en övergång till nya klimatneutrala bränslen. För att klara denna stora omställning krävs anläggningar för produktion av klimatneutrala och förnybara bränslen.

”Omställningen till förnybar energi är brådskande. Världens sjöfart använder idag 300 miljoner ton fossilt bränsle per år. Med elektrobränsle som ersättning till dagens fossila bränslen kan koldioxidutsläppen minska med över 90%. Vi ser fram emot vårt samarbete med Umeå Energi och deras framtidsorienterade vision som ger oss möjlighet att tillsammans etablera en elektrobränsleanläggning i Umeå”, säger Claes Fredriksson, vd och grundare av Liquid Wind.

Stora klimatvinster och ökad energieffektivitet

Etablering av en e-metanolfabrik kan ytterligare stärka Umeås position i den gröna omställningen och förstudien pekar på betydande vinster för klimat och miljö. Produktionsanläggningen har möjlighet att fånga in 230 000 ton koldioxid per år, vilket motsvarar en minskning av Umeås samlade koldioxidutsläpp med hela 40%. Umeå Energi utreder parallellt även möjligheten att fånga in och långsiktigt lagra resterande mängd koldioxid i berggrunden.

Elektrobränsleanläggningen ska producera 100 000 ton e-metanol årligen, vilket i sin tur innebär att utsläpp av 150 000 ton fossil koldioxid kan undvikas genom att byta ut fossilt sjöfartsbränsle.

Den tilltänkta placeringen intill Dåva kraftvärmeverk innebär flera fördelar utöver minskade koldioxidutsläpp. Dessutom kan stora mängder spillvärme från tillverkningsprocessen tas tillvara för att förse Umeåborna med fjärrvärme. Närheten till den järnvägsterminal som ska byggas vid Dåva innebär också stora fördelar med goda transportmöjligheter.

Den planerade industrietableringen innebär samtidigt ett nytt tillskott i utvecklingen av Dåva företagspark.

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Umeå, ser mycket positivt på etablering i Umeå, då en elektrobränsleanläggning kan ta tillvara en stor del av befintliga koldioxidutsläpp i kommunen, men också för att stora mängder spillvärme från tillverkningsprocessen av e-metanol kommer kunna användas för att förse Umeåborna med fjärrvärme.

Koldioxid från Dåva kraftvärmeverk kan bli till grönt sjöfartsbränsle i ny metanolfabrik”Det här är en fantastiskt glädjande nyhet och en ambition som kan innebära en kraftig förstärkning av den gröna industrin i Umeå. En etablering skulle på ett avgörande sätt bidra till kommunens miljömål. Till det kommer fler arbetstillfällen och genom närheten till en helt ny järnvägsterminal kan vi säkerställa hållbara transporter. Det kan i sin tur locka fler företag i sektorn att etablera sig här. Vi välkomnar etableringen, som också kan bli ett fint tillskott i utvecklingen av den gröna industrin i Umeå och Dåva företagspark, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.”

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>