Fortsatta inflöden i mörkgröna fonder
Hem Miljö Nettoinflöden till mörkgröna fonder trots fallande börs

Nettoinflöden till mörkgröna fonder trots fallande börs

Publicerat av: Redaktionen

Fondbolagens förenings kvartalsdata visar det svenska fondsparandet fördelat efter EU:s hållbarhetsklassificeringar.

Majoriteten av de svenska fonderna är ljusgröna (89 procent), mörkgröna fonder utgör 4 procent och övriga fonder 7 procent.

Under det senaste kvartalet noteras utflöden ur de ljusgröna fonderna, medan såväl mörkgröna fonder som övriga fonder står emot börsoron och uppvisar inflöden.

Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (”ljusgröna fonder”) dominerar svenska folkets fondsparande. Per den sista juni 2022 uppgick fondförmögenheten i ljusgröna fonder till 5 070 miljarder kronor vilket motsvarade knappt 90 procent av den totala fondförmögenheten. Fonder med hållbara investeringar som mål (”mörkgröna fonder”) uppgick till 223 miljarder vilket motsvarade 4 procent av fondförmögenheten. Övriga fonder (de fonder som inte ingår i de två tidigare kategorierna) uppgick till 398 miljarder kronor, vilket motsvarade 7 procent av den totala fondförmögenheten.

Nettoinflöden till mörkgröna fonder trots fallande börs

Nettosparandet i fonder under andra kvartalet präglades av fallande börskurser och uttag ur aktiefonder, om än på lägre nivå än under första kvartalet. Analyserat utifrån hållbarhetsklassificering kan konstateras att uttagen uteslutande härrörde från ljusgröna fonder, medan mörkgröna fonderna uppvisade ett nettoinflöde på 2,1 miljarder kronor. Noterbart är att det största nettoinflödet under andra kvartalet gick till kategorin övriga fonder, vilket framför allt förklaras av det stora intresset för hedgefonder.

Totalt uppgick nettouttagen under första halvåret till 36 miljarder kronor. Ljusgröna fonder uppvisade nettoutflöden på hela 55 miljarder. Intressant är att både mörkgröna fonder och kategorin övriga fonder i stället hade nettoinflöden under första halvåret. Det går inte med säkerhet att veta orsakerna till detta, men en gissning är att mörkgröna fonder väljs för att de har hållbarhet som mål. Kategorin övriga fonder har troligtvis snarare valts för sin riskprofil (här dominerar fonder med låg aktierisk såsom hedgefonder och korta räntefonder) än för att de inte är mörkgröna/ljusgröna.

Fortsatta inflöden i mörkgröna fonder

Philip Scholtzé

”Investeringar i mörkgröna fonder står emot det totala uttaget ur fonder även i det andra kvartalet. Att det är just mörkgröna aktiefonder som har störst nettosparande visar sannolikt att spararna som väljer fonder med hållbarhet som mål också är väldigt långsiktiga och inte påverkas av att börserna gått utför hittills i år”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>