Hem NYHETER Nytt alarmeringsavtal mellan staten och SOS Alarm

Nytt alarmeringsavtal mellan staten och SOS Alarm

Publicerat av: Redaktionen

Nytt alarmeringsavtal mellan staten och SOS Alarm 3

Den 17 december 2020 tecknades det nya alarmeringsavtalet mellan staten och SOS Alarm som bland annat reglerar 112-uppdraget. Tillsammans med det nya avtalet höjs även grundersättningen till SOS Alarm.

– Det nya alarmeringsavtalet ger långsiktiga förutsättningar och spelregler för svensk alarmeringstjänst. Det innebär att vi ytterligare kan stärka och utveckla 112-verksamheten och bidra till ett tryggare Sverige för alla, säger Maria Khorsand, VD på SOS Alarm.

SOS Alarm har statens uppdrag att bland annat hantera nödnumret 112, vilket regleras i alarmeringsavtalet. I budgetpropositionen för 2021 slog regeringen fast att det är av grundläggande betydelse att SOS Alarm ges goda förutsättningar att ytterligare stärka nuvarande höga kvalitet i 112-verksamheten och att de påtagligt förbättrade resultat som SOS Alarm har uppnått i 112-verksamheten under de tre senaste åren kan upprätthållas. Samtidigt meddelade regeringen att det inte finns skäl för att ytterligare behandla de betänkanden som var resultatet av de två utredningar som gjordes av alarmeringstjänsten 2013 och 2018. Istället ges nu förutsättningar för att kunna upprätthålla den goda kvalitén genom att den tidigare tillfälliga förstärkningen av ersättningen permanentas.

– Det är oerhört positivt att regeringen lägger Alarmeringstjänstutredningen och 112-utredningen till handlingarna och samtidigt permanentar ersättningsnivån till SOS Alarm. Ersättningen har varit en förutsättning för kortare svarstider för nödställda och en förstärkt bemanning, något som vi nu kan bibehålla säger Maria Khorsand, VD på SOS Alarm.

Sedan 2006 har den statliga grundersättningen för alarmeringsavtalet varit oförändrad. Under åren har också SOS Alarm fått utökade tillfälliga och permanenta uppdrag, och i vissa fall extra ersättning. Det gäller bland annat övergången från analog radio till Rakel, SMS 112 för funktionshindrade, informationsnumret 113 13 och viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Det statliga avtalet har varit underfinansierat med krav på en budget i balans vilket lett till att SOS Alarm flera gånger tvingats till stora omställningar, bland annat stängda SOS-centraler och minskad bemanning.

Sedan statens tillfälliga tillskott 2018 har det skett en nettoökning av framförallt operativ personal med cirka 100 personer. Det har möjliggjort en god kvalitet på 112-tjänsten och de andra uppdragen enligt det statliga åtagandet i alarmeringsavtalet. Under början av 2020 kunde SOS Alarm för första gången nå målet om svarstid på 8 sekunder, något som dock påverkats av den pågående pandemin.

– Omvärlden förändras snabbt och SOS Alarm måste hålla jämna steg med utvecklingen. Nödsamtalen till 112 ökar år för år och behovet av trygghet är större än någonsin. Sedan 2015 har nödsamtalen ökat med nästan 20 procent. Vi behöver investera i ny teknik och innovation för att kunna öka tryggheten i samhället. En förutsättning för nya investeringar i trygghet är ökad ersättning i budgetpropositionen kommande år, säger Maria Khorsand, VD på SOS Alarm.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>