Auto Draft
Hem HP Riktningar för hållbar utveckling hos företag

Riktningar för hållbar utveckling hos företag

Publicerat av: Redaktionen

Hållbar utveckling och teknologi är trender som är bra för affärerna – och för planeten.

Auto Draft

Det kan vara lockande att se hållbarhet bara som det senaste modeordet i affärsvärlden, men det är mycket mer än så.

Hållbarhet ger företag – och oss alla – möjlighet till omställning, så att vi kan blomstra och växa i nuet utan att göra livet på jorden omöjligt för kommande generationer. Detta är inte bara en god idé, utan en nödvändighet. Jordens befolkning växer, vi förbrukar oundgängliga och oersättliga resurser, och vi fortsätter att släppa ut gaser som bidrar till klimatförändringarna (1). Vi behöver ett långsiktigt perspektiv.

Faktum är att val av mer hållbara produktionssätt kan gynna företag. Processer med låga koldioxidutsläpp och effektiv energianvändning är ofta också kostnadseffektiva (2). Att satsa på hållbar utveckling kan hjälpa företag att möta kundernas oro. Vissa industrier är dessutom under tryck från myndigheterna att uppfylla klimatrelaterade mål. Därför bör hållbar utveckling stå på dagordningen för alla.

Dessa sju hållbarhetsrelaterade nyckelfrågor kommer påverka företag nu och i framtiden.

1. Strävan efter mer hållbara affärsmodeller

Etablerade affärsmodeller för försäljning av produkter och förbrukningsvaror är kanske inte längre bästa vägen framåt. I stället för den vanliga produktcykeln ”ta–tillverka–släng” börjar tillverkningsindustrin anamma cirkulär ekonomi. De tar ett vidare perspektiv på produkterna i termer av hela livscykeln, från försörjningskedjan till slutet. Sedan sammanför de de två polerna så att återanvändning, återvinning av material och förnybar energi spelar en större roll i tillverkningen och försörjningskedjan. Till exempel är mer än fem procent av plasten i en PageWide-skrivare från HP gjord av återvunnet material från konsumentprodukter (3). Mer än 80 procent av Original HP-bläckpatroner innehåller mellan 45 och 70 procent återvunnet material (4).

Övergång till affärsmodeller av typ ”som tjänst” bidrar också till hållbar utveckling, för tillverkare och återförsäljare såväl som för konsumenter. Det finns klara fördelar för de förstnämnda när det gäller långsiktig tillväxt och återkommande intäkter, liksom fördelar för de senare i form av minskade initialkostnader och ökad skalbarhet. Och eftersom ”som tjänst” förutsätter ett långsiktigt, livscykelinriktat synsätt, blir det enklare för alla parter att hantera frågor om energieffektivitet och återanvändning. Ett exempel är tyska Merck KGaA, som med hjälp av ett avtal med HP Managed Print Services har minskat antalet skrivare med nästan 45 procent med åtföljande minskning av utrymmesbehov, elförbrukning, hanteringskostnader och koldioxidutsläpp (5).

2. Plasten hårdgranskas

Visningen av Blue Planet II hösten 2017 blev en tändande gnista som klart åskådliggjorde hur mycket plastavfall som flyter i världshaven, och hur skadligt det avfallet kan vara. Storbritanniens regering har inlett en remissvända om användning av skattesystemet för att åstadkomma mer ansvarskännande användning av plast. Alla intäkter från nya skatter på plastförpackningar ska användas för att främja tillkomsten av nya gröna produkter och tjänster – ett affärstillfälle att satsa på. 20 miljoner pund öronmärks för att företag och universitet ska forska fram sätt att minska plastens påverkan. De ska se på hela försörjningskedjan och på engångsplast och skapa mer utrymme för innovation (6).

LÄS MER: Kriget mot plast och hur företags sociala ansvarstagande kan bidra

EU har också föreslagit en strategi med målet att 55 procent av all plast ska återvinnas 2030. Bara 30 procent av de 25 miljoner ton plastavfall som skapas i Europa samlas för närvarande in för återvinning (7). Företag av alla storlekar i alla branscher måste tänka på hur de använder plast och hur de gör sig av med plasten, även om det bara är att använda mindre plast i förpackningar eller att se till att all plast som används, där det går, återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Företag kan bidra. Under 2017 tillverkade HP mer än 3,8 miljarder bläck- och tonerpatroner med användning av återvunnen plast från över 784 miljoner återvunna patroner, 86 miljoner klädhängare och fyra miljarder plastflaskor (8). Och genom att engagera haitiska flasksamlar i försörjningskedjan har HP skapat ekonomiska möjligheter för dem och förbättrat livskvaliteten för deras familjer (9).

3. Nytt fokus på vatten

Mycket av diskussionerna om hållbarhet har handlat om energianvändning och gasutsläpp, men nu talas det mer och mer om företagens förbrukning av vatten. Stora volymer vatten används i tillverkningsindustrin, särskilt i sektorerna elektronik, livsmedel och drycker, gruvdrift, papper och massa. Vatten används för kylning, behandling, rengöring och bevattning, för att inte tala om processer som använder ånga och ångpannor. Aktuell analys pekar på att Sydafrika år 2030 kommer att ha slut på vatten (10), och även om detta inte är något större problem i Europa så lever halva världens befolkning i liknande vattenfattiga områden. Om företag med global tillverkning eller globala försörjningskedjor inte redan tänker på detta är det dags att börja.

4. 3D-skrivare – en ny industriell revolution

Teknik ses ofta som hållbarhetens fiende, men det kan också bidra till lösningar. 3D-utskrifter, eller additiv tillverkning, vilket innebär att stora skrivare ”skriver ut” tredimensionella föremål i skikt efter skikt, är något som kan revolutionera tillverkning och försörjningskedjor genom att tillverkarna kan framställa produkter i mindre satser, rentav på beställning, på energieffektiva mikrofabriker i kundernas närhet. Det finns uppenbara effektivitetshöjningar för företag, som minskade transportkostnader, minskat avfall och mindre behov av lagerutrymme. Företagen kan ha virtuella lager och tillverka produkter när och där de efterfrågas. Det finns lika tydliga vinster för hållbarheten när det gäller minskning av materialavfall och utsläpp vid distributionen. Enligt en studie gjord av Energy Policy Journal skulle en kombination av 3D-utskrifter och lokaliserade försörjningskedjor kunna minska de globala koldioxidutsläppen med 535,5 miljoner ton år 2015 (11). HP, med sin Multi Jet Fusion-teknologi, är en nyckelspelare på det området.

LÄS MER: En billig skrivare kan stå ditt företag dyrt

5. Effekterna av maskininlärning och AI

Maskininlärning, artificiell intelligens och automatisering kommer att påverka alla företag under de kommande tio åren, och företagen måste noga överväga hur de ska maximera fördelarna utan att det medför oönskade sociala konsekvenser. Med det sagt kan dessa tekniker också tas i anspråk för hållbarhet. I Tyskland har Solactive AG börjat samarbeta med Deutsche Bank för att utveckla ett maskinspråkdrivet hållbarhetsindex som följer hur miljömässigt och socialt ansvarstagande företag presterar i Europa för att underlätta för de företag som prioriterar hållbar utveckling att fatta väl underbyggda beslut (12). På andra områden, däribland fordonsparkslogistik, tillverkning samt service och support, kan AI och maskininlärning hjälpa företag att arbeta på ett mer hållbart – och kostnadseffektivt – sätt. Kanske till och med, med hjälp av inbyggda sensorer, hjälpa företagen att sköta sina kontor på ett mer ansvarskännande och energieffektivt sätt. Analys och prediktiv modellering kan också vara till nytta för verksamheter som jordbruk, till exempel genom mer träffsäker diagnos av växtsjukdomar eller genom mer effektiv insättning av pesticider (13).

6. Telenärvaro med VR och AR

Det kan vara svårt att se en direkt koppling mellan hållbarhet och virtuell verklighet (virtual reality, VR) eller förstärkt verklighet (augmented reality, AR), men det är tekniker som ger företagen enorma möjligheter att minska de koldioxidutsläpp som affärsresor ger upphov till.  Hemligheten heter telenärvaro – möjligheten att använda VR och AR för att få personer att nästan vara som fysiskt närvarande vid möten, utbildningar och gemensamt arbete, men utan att de faktiskt behöver vara på en bestämd plats vid en viss tid. VR och AR kommer att skapa stora möjligheter för innovativa företag och få andra företag att spara tid, pengar och – varje liten bit räknas – klotet.

LÄS MER: Därför är HPs arbete inte avslutat efter försäljningen

7. Blockkedjan och den transparenta försörjningskedjan

Blockkedjan är kanske mest känd som tekniken bakom Bitcoin, men det kan också revolutionera hur företagen hanterar och utvärderar sina globala försörjningskedjor. Det ger företag möjlighet att följa hur varor och material förflyttas och var de är, samt alla transaktioner när varorna eller materialet rör sig längs kedjan. När blockkedjebaserade digitala liggare knyter samma leverantörer, tillverkare och mellanhänder finns det utrymme för optimering av transportrutter och processer samt för minskning av koldioxidutsläpp, avfall och total miljöpåverkan. Blockkedjan har också mer transparens. Alla kan se vad som kommer varifrån och kan visa ifall alla som är inblandade tillämpar hållbar verksamhet. Även om energislukande Bitcoin inte gör mycket för hållbarheten kan blockkedjan bidra till att återställa jämvikten (14).

Alla dessa trender kommer inte att vara relevanta för alla verksamheter, men det kan ge dig idéer om saker som ditt företag kan göra för att öka hållbarheten. Det kanske bara är att tänka ut sätt att minska mängden avfall eller att använda innovativ teknik för att höja effektiviteten. Det kan vara att ägna mer tankar åt vilka varor och tjänster ni köper och varifrån de kommer. Med rätt synsätt behöver hållbar utveckling inte handla om betungande regler och bestämmelser, utan om att ha en långsiktig syn på framtiden, både för ditt företag, samhället i stort och planeten.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>