SAP visar hur hållbarhetsarbete bidrar till affärsresultaten och FN:s hållbarhetsmål
Hem MILJÖ SAP visar hur hållbarhetsarbete bidrar till affärsresultaten och FN:s hållbarhetsmål

SAP visar hur hållbarhetsarbete bidrar till affärsresultaten och FN:s hållbarhetsmål

Publicerat av: Redaktionen

SAP har för första gången valt att presentera en integrerad årsrapport som tydligt visar hur hållbarhetsarbetet bidrar till affärsresultaten.

I ”SAP Integrated Report 2018” beskrivs och beräknas hur sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer är relaterade till varandra och hur företagets hållbarhetsarbete skapar eget värde och för kundernas och partnernas verksamheter.

För första gången mäter SAP också hur man bidrar till FN:s 17 mål för hållbar utveckling (Sustainability Development Goals).

SAP visar hur hållbarhetsarbete bidrar till affärsresultaten och FN:s hållbarhetsmål

SAP har valt att tänka nytt kring måldefinition och mätning av hållbarhet. Det nya sättet att redovisa gör att företaget kan styra sina insatser för ökad hållbarhet på ett effektivare sätt. Samtidigt blir bolaget mer transparent både för medarbetare, kunder och partner – ett krav som bara kommer att öka i framtiden.

Förutom de finansiella resultaten redovisar SAP sedan 2010 sociala och miljömässiga bidrag i en integrerad årsrapport. Sedan 2014 har företaget utvecklat kopplingar mellan icke finansiella indikatorer som arbetsplatshälsa, medarbetarengagemang, koldioxidutsläpp och deras påverkan på det operativa resultatet. Något som nu alltså vässats ytterligare.

Egna rapporter för varje lands miljöpåverkan

Att få med sina medarbetare i hållbarhetsarbetet har nu blivit en framgångsfaktor i SAP:s affärs- och HR-strategi. Det underlättas inte minst av att varje land nu kan ta fram egna rapporter som visar miljöpåverkan på lokal nivå nedbrutet på enskilda områden och verksamheter vilket ofta är svårt för internationellt verksamma företag.

En viktig del i att öka den sociala hållbarheten är satsningen på kvinnor och mångfald. Med programmet ”Women In Management” lyfter SAP fram att investeringar i kvinnors utveckling självklart leder till bättre kompetensförsörjning, jämlikhet och mångfald. Men dessutom höjs det allmänna välmåendet på företaget, kundnöjdheten, tillväxten och lönsamheten signifikant.

Sedan 2015 är SAP medlem i ”Global Partnership for Sustainable Development Data”, en organisation med målet att göra information från hela världen tillgängligare för att driva på en faktabaserad hållbar utveckling.

Klicka här för att läsa den fullständiga hållbarhetsrapporten ”SAP Integrated Report 2018”.

Här finns mer information om SAP:s hållbarhetsarbete: https://www.sap.com/dmc/exp/2018-01-unglobalgoals/

Exempel på hur SAP arbetar med hållbarhet som framgår av rapporten:

  • Social hållbarhet – SAP jobbar aktivt för en jämställd och inkluderande arbetsplats som uppmuntrar mångfald genom olika aktiviteter.
  • Tillgänglighet – Ett stort antal aktiviteter har genomförts för att personer med funktionsnedsättning ska kunna kommunicera och delta produktivt i SAP:s arbete och använda SAP:s lösningar.
  • Autism at Work – Under 2018 ledde programmet till nyanställning av personer inom det autistiska spektrumet i 23 olika roller, i 13 länder och på 28 kontor.
  • Generationsöverskridande mentorskap – Ett program som kopplar samman SAP-anställda från olika generationer för att skapa nätverk, dela kunskaper och lära av varandra.
  • Business Beyond Bias – Ett initiativ där SAP utvecklat mjukvara som med hjälp av AI ska minska fördomar i samband med rekrytering och personalfrågor.
  • Mångfald och inkludering – “Focus on Insight” är ett prisbelönt utbildningsprogram som bidrar till en ökad förståelse för vikten av att ha jämlika arbetsplatser.
  • Miljö – SAP har som mål att vara helt fossilfria år 2025. Under 2018 minskade koldioxidutsläppen med 5 procent och energiförbrukning med 1 GWh, trots att antalet anställda och kunder ökade markant.
  • Återvinning – Teknisk utrustning står för SAP:s största hållbarhetsutmaning. Under 2018 ökade återvinningen med 9 procent genom försäljning av fungerande teknik och återvinning av annat material.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>