Sodexo ingår nationellt samarbete för att minska matsvinn

Sodexo ingår nationellt samarbete för att minska matsvinn 1

Servicebolaget Sodexo ansluter sig till en nationell överenskommelse mellan aktörer inom livsmedels- och måltidsbranschen som tillsammans ska arbeta mot minskat matsvinn.

Initiativet koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet. Målet är att överenskommelsen ska bidra till FN:s hållbarhetsmål 12.3 för hållbar konsumtion och produktion.

Varje år uppstår över 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige. Det motsvarar i genomsnitt 133 kilo per person. En övergripande målsättning för överenskommelsen är att minska matsvinnet i hela måltidskedjan och att till 2030 halvera förlust av mat och matavfall genom att:

  • Sätta upp mål för minskat matavfall och matsvinn.
  • Mäta och samla in data för att följa upp målen, identifiera var matsvinnet uppstår och sätta in åtgärder.
  • Ingå i samarbetsforum där arbetsgrupper kan genomföra riktade och branschövergripande projekt för att minska matsvinnet.

– Vi arbetar aktivt med att minska matsvinnet sedan flera år tillbaka och vill dela med oss av våra erfarenheter, men vi ser också fram emot att ta del av andra aktörers kunskap. Det är många led i livsmedelskedjan och det blir spännande att se vad vi kan uppnå tillsammans, säger Peter Mellin, vd Sodexo AB.

Related Articles