Statlig medfinansiering av bostadsbyggande är avgörande för samhällets förmåga att tillgodose allas behov av bra och hållbara bostäder
Hem NYHETER Statlig medfinansiering av bostadsbyggande är avgörande för samhällets förmåga att tillgodose allas behov av bra och hållbara bostäder

Statlig medfinansiering av bostadsbyggande är avgörande för samhällets förmåga att tillgodose allas behov av bra och hållbara bostäder

Publicerat av: Redaktionen

När staten drog sig tillbaka från finansieringen fick det inte bara konsekvenser för byggherrar, som av förklarliga skäl blev mer försiktiga när man fick ta över hela risken för investeringen.

Även kommunernas vilja att planlägga mark och låta det allmännyttiga bostadsföretaget bygga minskades när staten inte längre bidrog med finansiering och på så sätt stärkte de kommunala incitamenten för en aktiv bostadsplanering. Vi ser därför att behovet av statlig medfinansiering är avgörande för att bostadsförsörjningen ska kunna komma på fötter igen.Statlig medfinansiering av bostadsbyggande är avgörande för samhällets förmåga att tillgodose allas behov av bra och hållbara bostäder

– Det är välkommet att regeringen vill göra förändringar i förordningen om statligt investeringsstöd med ambitionen att det ska bli ett mer effektivt och ändamålsenligt byggande av hyresrätter för fler och oavsett plånbok, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen är överlag positiva till utredningens förslag. Vi ser också behovet av förtydliganden och att några av de nya processer som onekligen kommer uppstå ses över och följs upp. Just, för att säkerställa att målgrupperna som avses – hyresgäster och studenter- faktiskt får tillgång till hyresbostäder som de dels har råd med och kan få på ett rättvist och transparent sätt. Hyresgästföreningen vill därför att följande förhållanden ska tydliggöras samt följas upp:

När lagen om investeringsstöd ska återinföras, behöver särskild hänsyn tas till att Gällivare och Kiruna har behovet av stöd. Den gruvnäringsverksamhet som statliga LKAB utövar har redan lett till att bostadsbeståndet både i betydande omfattning ska rivas och ersättas på annan plats i kommunerna. Därför uppstår såväl behovet av att bygga nya ersättande hyresbostäder och behovet av bostäder som inte orsakar att hyresgäster tvingas flytta till dyra, nyproducerade hyresrätter. Nuvarande förordning om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande har redan kompletterats så att kommunerna Gällivare och Kiruna har rätt till stödet inklusive stödnivån. Vi förutsätter att denna redan gjorda förändring kommer att kvarstå.

–Det här är viktigt för att dessa samhällen ska kunna utvecklas och att människor har råd att bo. Både Kiruna och Gällivare kommun har stått inför och kommer även i fortsättningen få brottas med omfattande förändringar av sin samhällsstruktur. Vi befarar att bostadsbrist kommer att bli följden och vi kan därför inte se det på ett annat sätt än att de precis som förut kommer att ha rätt till stödet, säger Marie Linder.

Begreppen rimliga boendekostnader/hyresnivåer föreslås bytas ut till relativt lägre boendekostnader/hyresnivåer. Ett av investeringsstödets hittills största dilemman har varit bristen på förutsägbarhet. Hyresgästföreningens erfarenhet är att det redan råder stor osäkerhet gällande energibonusen. Det har lett till att tilltänkta projekt inte har kunnat genomföras. Detta riskerar att förvärras med förslaget såsom det är skrivet nu. Vi efterfrågar därför ett klargörande att så väl varm- som kallvatten och värme ingår i maxhyresnivån.

Bostadsprojekt som beviljats statligt investeringsstöd ska påbörjas inom ett år från det att stödet beviljats. Det är bra om regler för stödet uppmuntrar att projekt påbörjas och avslutas inom rimlig tid. Men de begränsar möjligheten att genomföra bostadsprojekt. Vi ser gärna en förlängning till totalt fyra år från beslut om stöd till det att fastigheten är färdigställd. Det skulle ge projektutvecklaren större frihet samtidigt som de statliga åtagandena begränsas.

För storstadsregionerna föreslås en ordning med ett antal beslutstillfällen per år och en prioriteringsordning som premierar projekt med fler bostäder på en given yta framför färre. I förslaget ingår även en regional kvotering av stödet som innebär att det delas mellan olika regioner i syfte att ”säkerställa att investeringsstöd går till projekt i hela landet”. Investeringsstödet stimulerar redan idag produktionen av mindre lägenheter. Att då ytterligare prioritera projekt med mindre lägenheter i storstadsregionerna- såsom föreslås-riskerar att förstärka en i många fall redan skev lägenhetsfördelning. Hyresgästföreningen ser också att de föreslagna ändringarna tillsammans med regler för ersättning och tilldelning av kontrakt kan medföra att socialt problematiska miljöer skapas till följd av stödets utformning. Vi vill därför se att en bevakning av detta tillsätts om förslaget ändå genomförs.

Två åtgärder föreslås för att underlätta för fler människor som behöver ny- eller återetablera sig på bostadsmarknaden. Hyresgästföreningen vill framhålla behovet och vikten av generella och transparenta fördelningsprinciper av hyreslägenheter med utgångspunkt i att alla medborgare behandlas lika och rättvist. Vi vill därför än en gång påpeka behovet av bevakning av de föreslagna ändringarna och reglerna för ersättning, då de kan medföra att socialt problematiska miljöer skapas.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>