Umeå och Malmö går före i klimatomställningen i samarbete med RISE
Hem MILJÖ Umeå och Malmö har ingått innovationspartnerskap med RISE

Umeå och Malmö har ingått innovationspartnerskap med RISE

Publicerat av: Redaktionen

Nu har Umeå och Malmö ingått innovationspartnerskap med RISE för att accelerera omställningstakten och öka innovationsförmågan för att nå målet Klimatneutrala städer 2030.

Umeå och Malmö är två av de 23 städer som har skrivit under ett klimatkontrakt för att tillsammans med Viable Cities och fem myndigheter driva utvecklingen och omställningen mot klimatneutralitet.

Mer än 70 procent av alla globala koldioxidutsläpp görs i städer. Därför har städer en nyckelroll i att uppnå och ställa om till klimatneutralitet. Minst 100 städer kommer att få stöd på EU-nivå för att gå före och bli klimatneutrala till 2030. Inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities arbetar nio svenska städer tillsammans sedan 2019 för att hitta lösningar på de stora samhällsutmaningar som den globala uppvärmningen innebär. Den första oktober 2022 valdes ytterligare 14 städer ut för att ingå i Viable Cities satsning. Alla 23 städer erbjuds möjlighet att förbereda och utveckla klimatkontrakten vidare i en gemensam utvecklingsprocess till 2030. Satsningen är Sveriges hittills största på klimatomställning i städer med en total budget på över 200 miljoner kronor.

– På RISE är vi väldigt stolta över att vara en del av Viable Cities programledning, och kunna bidra till programmets utveckling inom olika områden. Men framför allt ser vi stor potential i att stödja städerna och deras ekosystem i den kommande omställningen. Här ser vi utvecklingen av långsiktiga innovationspartnerskap med ambitiösa städer som en viktig pusselbit i det arbetet, säger Marco Lucisano, divisionschef Samhällsbyggnad på RISE och RISE representant i Viable Cities styrelse.

Två av de städer som varit med från början 2019 är Umeå och Malmö. Båda har ingått innovationspartnerskap med RISE som genom strategisk samverkan ska utbyta och tillföra kompetens till organisationerna, och på så sätt utveckla och genomföra gemensamma insatser.Samverkan med Malmö för deras klimatomställning stärks ytterligare genom att RISE har signerat Malmös klimatkontrakt för 2030.

RISE har lång erfarenhet av innovationspartnerskap med städer och regioner. Vi har den samlade kraften och den breda kompetensen med allt från fossilfria färdplaner till livsmedelsstrategier, värdeskapande systemdesign till industriell transformation för att stötta och utveckla organisationer i dessa komplexa frågor samtidigt som RISE neutrala oberoende skapar en plattform för samverkan och nätverkande mellan aktörer i hela landet, säger Kerstin Rubenson, kontaktperson innovationspartnerskap Malmö stad på RISE.

Umeå och Malmö går före i klimatomställningen i samarbete med RISE – Vi ser stor potential i att sedan ett par år tillbaka ha ett långsiktigt samarbete med RISE. Vi ser att klimatkontrakten har utvecklats till ett viktigt verktyg för att knyta ihop vårt arbete, såväl lokalt, nationellt och internationellt.  Och här är ett strategiskt partnerskap med RISE en viktig pusselbit för oss i vårt omställningsarbete, säger Carina Aschan, utvecklingsstrateg på Umeå kommun.

– Malmös politiker har slagit fast att Malmö ska vara världsledande i klimatomställningen. För att lyckas med detta behöver vi bygga strategiska partnerskap med centrala aktörer. Vi ser RISE som en viktig strategisk partner som kan stödja Malmös lokala ekosystem av aktörer att ställa om snabbare och därigenom accelerera klimatomställningen, säger Jonas Kamleh, senior strateg och processledare för Klimatomställning Malmö.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>