Aidon är drivkraft för miljövänliga elnät
Hem NYHETER Aidon är drivkraft för miljövänliga elnät

Aidon är drivkraft för miljövänliga elnät

Publicerat av: Redaktionen

Aidon som levererar teknik och tjänster för smarta elnät och energimätning i Norden vill sporra till en hållbar, miljövänlig samhällsutveckling.

Aidon är drivkraft för miljövänliga elnät

– Vi gör vårt yttersta för att ligga i framkant och sätta standarden för teknik i framtidens smarta elnät. Vi vill styra och hjälpa nätbolagen mot en resurseffektiv, miljövänligare framtid, säger Aidons verkställande direktör Tommi Blomberg.

Med över 3 miljoner smarta mätare levererade till mer än 120 elnätsbolag i Norge, Sverige och Finland, är Aidon marknadsledande innovatör i Norden.

– Vi har en unik chans att trycka på och försnabba utvecklingen mot energisnåla lösningar. I produktutvecklingen tänjer vi så långt som möjligt i varje generation. Vi pressar långt utöver miljölagstiftningens krav, säger försäljningschefen Bora Heggdal.

Alltid grön med teknikfokus

Miljöaspekten har löpt som en röd tråd i Aidons verksamhet sedan företaget grundades år 2004. 

– Från början var vi väldigt teknologifokuserade, men tekniken var alltid miljösmart. Redan de första smarta mätarna som kunde avläsas och uppdateras med ny programvara på distans minskade resor för underhåll och bränsleförbrukning. När investeringsfonden Alder år 2013 blev huvudägare för Aidon, tog de fasta på miljöaspekten. Sedan dess har hållbarhet varit ledstjärnan i vår verksamhet, säger Blomberg.

Alder är en nordisk investeringsfond vars mål är att främja tillväxt hos teknologiföretag som erbjuder hållbara lösningar. 

Aidons mål är nu att tydliggöra sin profil som ESG-investering. EU:s taxonomi  för hållbar utveckling är en drivfjäder. Aidon som har höga ambitioner för hållbarhet, ser som sin uppgift att bidra med betydande positiv miljöpåverkan. 

– För Aidon är ansvar för miljö och människor grunden till all verksamhet och vi förutsätter förstås att hela produktionskedjan med leverantörer och underleverantörer uppfyller kraven i miljöfrågor, socialt ansvar och styrning, konstaterar Bora Heggdal.  

Främjar energibesparning, stabilitet och grön el

De senaste åren har Aidon investerat stort i utvecklingen av digitala lösningar för nätföretag. Smarta elmätare samlar in data som kombineras med specialiserad mjukvara och molnbaserade plattformar

– Aidons teknologi möjliggör proaktiv övervakning och kontroll av nätbelastningen och identifiering av händelser i nätet, samt underlättar planering av nätinvesteringar. Det gynnar både nätägare och slutkunder, säger Blomberg.

Aidon vill svara på den största utmaningen på elmarknaden: balansen mellan elproduktion och -konsumtion. Obalans kan förorsaka störningar, elavbrott och stora utsläpp.

Reservelen som matas in i nätet vid konsumtionstoppar är ofta importerad el med stora utsläpp.  Med smarta, digitala verktyg bidrar Aidon till att jämna ut topparna.

När förnybara energiformer som vind och solenergi vars tillförsel av el är ojämn ökar i framtiden, blir lösningar som upprätthåller systemstabilitet allt viktigare.  

– Våra digitala verktyg möjliggör snabba, rätta beslut i rätt tid. De skapar bättre förutsättningar för miljövänlig lokal elproduktion och effektivare utnyttjande av befintlig energi, säger Bora Heggdal.

Mot efterfrågeflexibilitet i hem

När elkonsumtionen mäts ständigt och kopplas ihop med nätbolagens övervakningssystem kan apparater som inte är tidsbundna – exempelvis varmvattenberedare – stängas av på distans med hjälp av smarta elmätare. 

Finlands näststörsta elnätsbolag Elenia startade efterfrågeflexibilitet för hushåll i ett pilotprojekt med Aidon-teknik: mätare, kommunikationslösning och en avläsningstjänst med gränssnitt mot Elenias affärssystem. Ett åttiotal småhusägare deltog i piloten, klargör Blomberg.

– Både Elenia och husägarna var nöjda med resultaten. Energibesparingen var betydande och husägarna märkte ingen skillnad i komforten i hemmen. 

Enligt en undersökning vid arbetsministeriet i Finland är sparpotentialen för alla Finlands småhus sammanlagt 1800 megawatt per år. 

– Som alla vet är ESG-utmaningarna som världen möter enorma, men de skapar stora möjligheter för företag som erbjuder avancerade lösningar. Tillsammans med våra kunder vill vi på Aidon vara vägvisare för en smartare och grönare framtid, summerar Tommi Blomberg. 

Text: Pia Iisaho

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>