Den digitala revolutionen ersätter 30 år gamla underhållsprocesser
Hem HÅLLBAR BYGGBRANSCH Den digitala revolutionen ersätter 30 år gamla underhållsprocesser

Den digitala revolutionen ersätter 30 år gamla underhållsprocesser

Publicerat av: Redaktionen

Den ökade efterfrågan på hållbara och hälsosamma byggnader, från både investerare och hyresgäster, har lett till omfattande insatser från ledande fastighetsutvecklare under de senaste åren.

Den digitala revolutionen ersätter 30 år gamla underhållsprocesser

Genom certifieringar som BREEAM och LEED, och genom att delta i årliga hållbarhetsjämförelser som GRESB och GRI får man bevis på sina fastigheters hållbarhetsstatus.

Parallellt har nationella klimatprojekt och energieffektivitetsprogram lett regeringar och kommuner till att godkänna och stimulera utvecklingen av gröna fastigheter.

Dessutom har den ökande oron för inomhusklimatet och dess koppling till hälsa – särskilt under pandemin, inneburit att möjligheten att erbjuda ett bra inomhusklimat har blivit en betydande konkurrensfördel.

Ny teknik ställer nya krav

Dessa förbättringar av fastigheternas hållbarhet har inte uppstått av sig själv. Betydande investeringar har gjorts i nya energisystem, modern byggteknik och effektivare styrsystem, för att minska fastigheternas koldioxidutsläpp och miljöpåverkan.

För att dessa nya system ska kunna hålla jämna steg med de konstant ökande kraven på hållbarhet och inomhusklimat måste deras prestanda övervakas, underhållas och uppdateras under hela deras livscykel. Detta kräver en förändring av arbetsprocesserna.

Den gamla kombinationen ”kontrollrum + konsult” är otillräcklig

I mer än 30 år har fastigheternas styrsystem vanligtvis övervakats med en central kontrollrums-programvara, ofta kallad SCADA-system som bygger på manuell kontroll och övervakning.

Som ett svar på fastighetsägarnas ökade krav, har vi de senaste tio åren sett en ökande mängd tjänsteföretag som erbjuder nya övervaknings- och energikonsultjänster. Tyvärr misslyckas de flesta av dessa, då de fortfarande använder sig av den gamla tekniken med manuella inspektioner och analyser.

Resultatet innebär att de nuvarande systemen och arbetssätten fortfarande är långsamma och ineffektiva. Dessutom är kvalité och resultat ofta mest beroende av kompetensen hos konsulten som utför arbetet, vilket i slutändan leder till ökade omkostnader för ägaren.

Digitaliserad drift förbättrar verksamheten

Under det senaste decenniet har komplexiteten i byggnadernas styrsystem och processer ökat avsevärt. Samtidigt har mängden tillgänglig data mer eller mindre exploderat. Denna ökade komplexitet, i kombination med oförändrade arbetssätt och arbetsprocesser, har lett till att det förebyggande underhållet av systemen blivit lidande, med ökad energiförbrukning och försämrad inomhusluftkvalitet som resultat.

Som ett svar på utmaningen, med den ökade komplexiteten och datamängden, har nya digitala lösningar dykt upp. Vilka gör att fastigheternas styrsystem, inomhusklimat och energiförbrukning kan övervakas automatiskt, både enkelt och noggrant.

Nuuka vi har löst utmaningen med en kontinuerlig övervakning av fastighetssystemen, genom att utveckla Nuuka Diagnostics. En datadriven helt automatisk applikation, som kontinuerligt felsöker och identifierar avvikelser och störningar i fastigheternas styrsystem och processer. När ett fel eller avvikelser uppstår, ger den förslag på lämpliga åtgärder vilket göra det lättare att snabbt åtgärda felet och hjälper dig att gå från reaktiva eller onödiga åtgärder till ett förebyggande proaktivt underhållsarbete.

Fördelarna med digitaliserade system och driftstjänster

  • Driften av fastighetssystemen kan kontinuerligt optimeras, vilket leder till optimala inomhusklimat med maximal energieffektivitet och kostnadsbesparingar
  • Övervakar systemens drift 100 procent av tiden med automatisk diagnostik, istället för a mindre än en procent av tiden med manuella inspektioner
  • Behovet av manuellt expert- och konsultarbete för att säkerställa fastigheternas funktioner och prestanda minskar, vilket resulterar i kostnadsbesparingar
  • Ökad förmåga att snabbt reagera på och åtgärda drift och underhållsproblem
  • Informationsflödet blir transparent och fastighetsteamets (ledning, experter och underhåll) expertis och kunskap om byggnadens drift ökar och blir effektivare
  • Fastighetsutveckling, PTS-planer och investeringar kan göras med högre kvalitet baserat på realtidsdata från diagnostiken

 

Mikko Maja

Chief technical officer

Nuuka

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>