Distributionselektriker en väg till jobb och klimatmål

Distributionselektriker – en väg till jobb och klimatmål

Utbildningen Distributionselektriker är en väg till jobb. Stora delar av Sveriges elnät är föråldrat, vårt nuvarande elnät byggdes för över femtio år sedan. Elanvändning ökar allt mer i Sverige och förväntas att fortsätta öka med 50 procent fram till år 2045.

Sveriges Elkraftentreprenörer ser det som mycket positivt att det går att utbilda sig till distributionselektriker oavsett var i landet man bor. Kompetensbristen är mycket stor och har varit det länge. Sveriges elnät är ålderstiget och i stort behov av upprustning samtidigt som det behöver byggas ut kraftigt för att klara energiomställningen och nå Sveriges klimatmål” Mats Ählberg, Branschansvarig Sveriges Elkraftentreprenörer

Det här är en utbildningsinriktning som behöver synas och uppmärksammas, det finns en stor efterfrågan på den här kompetensen i branschen. En anledning till att det är brist på distributionselektriker är avsaknaden av övningsutrustning i utbildningssammanhang, att få möjlighet att testa nyfunna kunskaper i en verklig miljö. Den möjligheten finns nu på plats, med Bispgårdens övningsgård som sponsras av Vattenfall.

Enligt energibranschen kommer det att krävas investeringar i elnäten på 500 miljarder kronor fram till 2045 för att nå målet om fossilfrihet. Vårt samhälle behöver fler Distributionselektriker.

Related Articles