Futurums VD finalist i Sweden Green Building Awards 2019

Futurums VD finalist i Sweden Green Building Awards 2019 1
Göran Lunander, VD på Futurum Fastigheter, har gått till final som Årets person inom hållbart byggande i Sweden Green Building Awards 2019.

Görans ledarskap och engagemang för ett hållbart byggande och en hållbar fastighetsutveckling har varit central från det att det kommunala bolaget Futurum Fastigheter startades 2012. Med visionen ”Miljöer värdiga våra barn” i fokus har han drivit, präglat och utvecklat bolaget och sina medarbetare i en tydlig riktning mot en hållbar miljö för de barn, unga, lärare och pedagoger som vistas i bolagets fastigheter.Hans egenskaper som ledare och visionär med stark verklighetskoppling, bidrar till att anställda på Futurum, barn, föräldrar och inte minst alla örebroare (medborgarna) kan känna sig trygga i den utveckling som Futurum bidrar till.

Sweden Green Building Council skriver i ett meddelande på LinkedIn:

“Vad har Henrik Svensson (Fastighetsutvecklingschef på Storebrand Fastigheter AB), Mattias Tas (Hållbarhetsansvarig Fastighet på Lidl Sverige) och Göran Lunander (VD Futurum Fastigheter i Örebro AB) gemensamt? Förutom att inspirera och leda vägen inom hållbart byggande är de också finalister i Sweden Green Building Awards 2019!¨

Vinnaren tillkännages den 11 oktober.

Futurum Fastigheter i Örebro AB äger, förvaltar och utvecklar skolor, förskolor och brandstationer i Örebro kommun. Bolaget ägs till 100 procent av Örebro kommun via koncernen Örebro Rådhus AB, där Futurum är ett av dotterbolagen.

Visionen “Miljöer värdiga våra barn” ställer krav på Futurum, både vad gäller byggnadsmaterial och hållbarhet. Allt vi gör gör vi för de barn och ungdomar som vistas i våra lokaler. Läs mer om oss på futurumfastigheter.se

  • Add to Phrasebook
    • No word lists for Swedish -> English…
    • Create a new word list…
  • Copy

Related Articles