Lokal elproduktion räddade Stockholmsvintern
Hem NYHETER Lokal elproduktion räddade Stockholmsvintern

Lokal elproduktion räddade Stockholmsvintern

Publicerat av: Redaktionen

Den ihållande kylan i januari och februari satte Stockholms elförsörjning på prov.

Lokal elproduktion räddade Stockholmsvintern

Henrik Bergström, chef för samhällskontakter på Ellevio

Efterfrågan på el stack iväg och var under ett antal tillfällen högre än vad stamnätet kan leverera, men tack vare den lokala elproduktionen klarade sig Stockholm från att bli utan el.

Under flera år har elmarknadens aktörer pekat på den överhängande risken för att kapaciteten i elnäten inte ska räcka till. Så här uttryckte Henrik Bergström, chef för samhällskontakter på Ellevio, det för två år sedan:

– Kapacitetsbristen är en av våra och samhällets största utmaningar just nu.

Det är när kylan slår till som läget är som mest ansträngt och i början av året utmanades Stockholms elförsörjning påtagligt. Under januari och februari var det kallt i hela Sverige och Stockholm var inget undantag. En ihållande period där temperaturen letade sig en bra bit under minusstrecket gjorde att efterfrågan på el i huvudstaden slog i taket.

Ellevios sammanställning för den kalla perioden under årets första två månader visar att efterfrågan vid flera tillfällen nådde över 1650 MW, den mängd el som Ellevios abonnemang från stamnätet maximalt kan förse Stockholm med. ,Under sammanlagt åtta timmar var efterfrågan på el större än vad stamnätet klarar att leverera. Det är detta som är kapacitetsbrist – efterfrågan på el går över den mängd som kan tillföras. Hade Stockholm enbart haft stamnätet att förlita sig på skulle delar av Stockholm ha tvingats bli utan el under de här timmarna.

Kraftvärmen en räddare

Men så blev det inte. Den lokala elproduktionen från stadens kraftvärme räddade situationen och efterfrågan på el kunde tillgodoses. Ellevio har ingått ett avtal med fjärrvärmeföretaget Stockholm Exergi som handlar om att Ellevio har 320 MW el att tillgå för att klara av effektsituationen när den blir som mest ansträngd, som den här vintern.

Årets övriga timmar räcker stamnätets kapacitet till. Samtidigt ser vi en tilltagande elektrifiering och Stockholm växer. Dagens Nyheter uppmärksammade nyligen situationen.

– Sammantaget är elbehovet en jättefråga. Fram till 2045 står vi inför mycket stora förändringar av hela transportsystemet, som då ska bygga på el. Samhällsutvecklingen är så beroende av elförsörjningen, vi måste hitta långsiktiga och stabila förutsättningar via regleringen och kortare tillståndsprocesser för att kunna utveckla elnäten tillräckligt snabbt, sade Henrik Bergström till tidningen.

Lösningar längs vägen

Stamnätsutbyggnaden som Svenska kraftnät just nu genomför är absolut nödvändig, men det är flera år till den är klar. Ellevio arbetar därför intensivt med olika lösningar för att klara av ansträngda lägen, flexibilitetsmarknaden Sthlmflex där Ellevio betalar aktörer att avstå från effekt, är ett exempel på det. Dessutom bedömer Ellevio att kraftvärmen kommer fortsätta att ha en betydelsefull roll för Stockholms elförsörjning som en effektreserv när elförsörjningen blir som mest kritisk – det blev inte minst tydligt den här vintern.

Effektbehovet i Stockholm från slutet av januari till och med 13 februari
Last större än: Antal timmar
> 1650 MW 5 h
> 1600 MW 16 h
> 1550 MW 49 h
> 1500 MW 134 h

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>