Hem GRÖN EKONOMI Ökade marknadsandelar och starkt resultat

Ökade marknadsandelar och starkt resultat

Publicerat av: Redaktionen

Ökade marknadsandelar och starkt resultat 3

Axfood summerar ett starkt kvartal med en tillväxt som återigen överträffar marknaden samt levererar en förbättrad lönsamhet. En imponerande utveckling för Willysbutikerna och en återhämtning för Snabbgross kompenserade mer än väl för de verksamheter som fortsatt utmanas av rådande pandemi.

Koncernchef och vd Klas Balkow kommenterar delårsrapporten för det tredje kvartalet 2020:
”Axfood fortsätter att ta marknadsandelar och särskilt utmärkande är tillväxten för butikskedjan Willys som stärker sin position som Sveriges ledande lågpriskedja. Tredje kvartalets resultat var starkt och trots utmaningar inom delar av verksamheten förbättrade vi vår lönsamhet. Rådande pandemi ställer höga krav på våra verksamheter, vilket innebär ett stort fokus på att ställa om för att möta förändrade kundbehov och beteenden. Trots detta fortsätter vi att i hög takt utveckla vår verksamhet inom många områden.”

Sammanfattning av tredje kvartalet

  • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 13 426 Mkr (12 731), en ökning med 5,5 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 796 Mkr (715), en ökning med 11,3 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 5,9 procent (5,6).
  • Periodens resultat uppgick till 605 Mkr (536) och resultatet per aktie före utspädning till 2,95 kr (2,50).
  • I september utbetalades 3,50 kr per aktie, den andra delen av utdelningen till aktieägarna om totalt 7,25 kr (7,00) per aktie.
  • Kvartalet präglades av ett ändrat köpbeteende hos konsumenterna som en följd av coronaviruset, Covid-19. En ökad konsumtion av mat i hemmen påverkade försäljningen positivt. Vissa verksamheter med exponering mot café och restaurang och gränshandeln samt i flödeslägen där kundtillströmningen minskat markant påverkades dock negativt, om än i mindre utsträckning än under andra kvartalet.
  • Beslut har fattats om att Snabbgross under slutet av året lanserar ett nytt butikskoncept för konsumenter, Snabbgross Club.

Sammanfattning av januari-september

  • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 40 062 Mkr (37 700), en ökning med 6,3 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 944 Mkr (1 801), en ökning med 7,9 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 4,9 procent (4,8).
  • Periodens resultat uppgick till 1 454 Mkr (1 319) och resultatet per aktie före utspädning till 7,10 kr (6,19).

Väsentliga händelser efter balansdagen

  • Den 1 oktober började Axfoods nya IT-direktör Karin Hedlund sin introduktionsperiod i bolaget för att tillträda sin tjänst under november månad.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>