Rapport från Avanade – låg molnmognad hämmar innovation och tillväxt
Hem NYHETER Rapport från Avanade – låg molnmognad hämmar innovation och tillväxt

Rapport från Avanade – låg molnmognad hämmar innovation och tillväxt

Publicerat av: Redaktionen
Rapport från Avanade – låg molnmognad hämmar innovation och tillväxt

Antonio Marsico Sverigechef Avanade

Ett växande tekniskt underskott, låg grad av molnmognad och brist på egen kunskap hämmar företagens konkurrenskraft, innovations- och lanseringstakt.

En internationell undersökning där Sverige och Norden ingick bland 1 650 höga chefer i flera branscher och med olika ansvarsområden, visar att företag kan öka de årliga intäkterna med 10 miljarder kronor och minska driftkostnaderna med drygt 11 ​​procent genom en mer framåtlutad helhetssyn på molnteknik, applikationer och modern teknik. Avanade kallar detta för att vara Ready by Design.

Antonio Marsico Sverigechef Avanade

Avanades undersökning visar att bland de tillfrågade cheferna i Sverige är det endast fyra procent som beskriver den egna organisationens molnförmåga som optimerad. Det globala genomsnittet i undersökningen är 12 procent, vilket fortfarande är en mycket låg andel. I Sverige uppger 66 procent av cheferna att deras företag fortfarande befinner sig i ett initialt eller förhoppningsbaserat stadium på sin molnresa. Globalt är 45 procent av samma uppfattning.

Om svenska och nordiska företag är på efterkälken eller om cheferna har en mer självkritisk hållning på grund av högre grad av IT-mognad återstår att visa.

I Sverige uppger 33 procent av företagen att de avsätter 20 procent av IT-budgeten till att uppdatera äldre applikationer. Om tre år förväntas den kostnaden ha stigit till cirka 30 procent av IT-budgeten.

Det faktum att IT-budgeten dräneras för att applikationsparken är föråldrad jämsides med de säkerhetsproblem som måste åtgärdas på äldre plattformar bromsar takten för lansering av nya tjänster och varor enligt 76 procent av hela gruppen. Föråldrade applikationer hejdar också i olika utsträckning innovationstakten enligt 78 procent av cheferna i Sverige och Norden, motsvarande siffra globalt var 74 procent.

– Vi vet att digital störning påverkar alla branscher på ett genomgripande sätt och utgör ett verkligt hot även för etablerade företag, säger Antonio Marsico, Sverigechef Avanade. Skillnader i molnmognad skapar ett affärslandskap med digitala eftersläntrare som stannar upp medan deras digitalt infödda konkurrenter ångar vidare framåt. Skillnaden ligger i att de digitalt infödda, tack vare deras molnbaserade arkitektur, besitter förmågan att styra verksamheten mot nya möjligheter och bort från hot inom så kort tid som dagar och inte först efter flera månader eller år senare.

Det globala genomsnittet visar att endast en femtedel av företagens applikationer har byggts om för molnet.

88 procent av respondenterna svarar att innovativa applikationer har en direkt påverkan på företagets tillväxt. Eftersom flertalet prioriterar ökad försäljning och intäkter under det kommande året, råder samstämmighet kring värdet av specialbyggda molnbaserade applikationer. Nio av tio chefer globalt bekräftar att appar som prioriterar mänskliga behov är avgörande för tillväxt och försvar av befintlig marknadsposition.

– För att lyckas måste man kunna flytta fokus snabbt för att leverera kundvärde som kan öka försäljning och intäkter. Mobilapplikationer är bara ett exempel där digitala infödingar använder humancentrerade appar för att röra om på etablerade marknader. Mobilappar är ett kraftfullt verktyg för att komma närmare kunderna, ge mer personlig service och underlätta köpresan. Framgångsrika företag är inte rädda för att experimentera utan driver innovation snabbare och gör oftare än konkurrenterna verklighet av nya idéer på marknaden, säger Antonio Marsico.

Ett hinder för att utnyttja molnets möjligheter att experimentera är bristen på kompetens. 74 procent av respondenterna på global nivå och 71 procent av de intervjuade i Sverige och Norden nämner bristen på rätt personer och kompetens som det största hindret eller ett väsentligt hinder för att anamma modern teknik för produktutveckling internt.

En majoritet av de svenska och nordiska cheferna svarar att de ser flera affärsfördelar med modern applikationsutveckling. Den förstärker kostnadsbesparingar och förbättrar regelefterlevnad genom bättre loggning, spårning och dokumentation. 44 procent av dem upplever också att modern applikationsutveckling ger möjlighet till bättre hantering av incidenter, förändringar och problem.

Modern applikationsutveckling har enligt 71 procent av cheferna i Sverige och Norden minskat belastningen på företagets IT-avdelning och frigjort motsvarande 25 procents mer tid. På global nivå gjorde 59 procent av cheferna samma uppskattning.Agile, DevOps och andra moderna tillvägagångssätt kommer att ha en positiv inverkan för att förbättra reaktionstiden och tempot att lansera nya varor och tjänster på marknaden, vilket gör företaget mer produkt- och kundcentrerat. För att påskynda sin digitala mognad behöver företag ha en helhetssyn och placera appar, molnet och människor i framkanten av sin affärsstrategi.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>