Stockholm tredje största företagshub för globala huvudkontor i Europa

Stockholm tredje största företagshub för globala huvudkontor i Europa 1

En ny rapport från Invest Stockholm, Stockholms stads näringslivsorganisation, visar att Stockholm är Europas tredje största hub för företag på Forbes Global 2000-lista. Stockholm står för 54 procent av antalet regionala och globala huvudkontor i de nordiska storstadsregionerna. Företag inom ICT-sektorn samt bank- och försäkringssektorn är starkt koncentrerade i Stockholmsregionen med över två tredjedelar av de nordiska huvudkontoren.

– Stockholm är Europas tredje mest attraktiva region för globala storföretag, framför städer som Frankfurt och Zürich. Att vi är särskilt starka inom ICT-branschen är ett kvitto på Stockholms stads digitaliserings- och kommunikationsarbete. Genom stadens bolag STOKAB tillhandahåller vi 1,8 miljoner kilometer konkurrensneutral fiberoptik. Snabb, stabil och säker uppkoppling gör oss till ett självklart val för företag verksamma inom exempelvis IT. Det är sådana branscher som står för framtidens jobb och därmed resurserna till välfärden, säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

– Rapporten visar att 85 procent av Stockholms huvudkontor tillhör utländska företag, därmed blir blir regionens internationella tillgänglighet än mer akut. Regeringen måste ge klara besked om hur man tänker säkerställa denna, annars riskerar vi utländska investeringar, svensk ekonomi och vanliga stockholmares arbetstillfällen. För mig är det självklart att Nordens globala företagshub också behöver vara Nordens flyghub. Digital, regional, och internationell infrastruktur är avgörande för Stockholms framtida konkurrenskraft, avslutar finansborgarrådet.

Related Articles