Svenskt vattenkraftcentrum för ny teknik och biologisk mångfald
Hem ENERGI Svenskt vattenkraftcentrum för ny hållbar teknik och biologisk mångfald

Svenskt vattenkraftcentrum för ny hållbar teknik och biologisk mångfald

Publicerat av: Redaktionen

Luleå tekniska universitet har tillsammans med forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk fått ansvaret att driva Svenskt centrum för hållbar vattenkraft, kommande fem år.

Det är statliga Energimyndighetens största kompetenscentrum med en budget på 280 miljoner.

Tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och sex andra universitet kommer Luleå tekniska universitet att bedriva forskning för hållbar, säker och optimerad vattenkraft. Forskningens fokus ligger på att bidra till ett hållbart energisystem och att förbättra förutsättningarna för den biologiska mångfalden i reglerade älvar.

Svenskt vattenkraftcentrum för ny teknik och biologisk mångfald

– Vattenkraften kommer att få en allt viktigare roll som reglerande och lagrande energiresurs i vårt framtida fossilfria samhälle. Vi vill bedriva forskning för en effektivare, mer flexibel, säkrare och mer miljöanpassad vattenkraft. Teknikutvecklingen ska ske samtidigt som vi skyddar den biologiska mångfalden.

Centrumet ger möjlighet för, bland andra, teknikforskare och biologer att samarbeta på ett helt nytt sätt, säger Staffan Lundström, professor i strömningslära vid Luleå tekniska universitet och föreståndare för centrumet.

När Sverige, Europa och världen elektrifieras spelar vattenkraften en viktig roll för omställningen av energisystemet genom flexibel, pålitlig, säker och hållbar elförsörjning. För att uppnå de miljömålen krävs att vi värnar om den biologiska mångfalden i våra vattendrag. Då behövs ny kunskap om balansen mellan elproduktion av vattenkraft, vattenkraftens miljöpåverkan, säkerhet och samhällsfrågor. I samband med Vattenkraftens forsknings- och utvecklingsdagar 23 – 24 mars 2023 i Luleå som arrangeras av Svenskt centrum för hållbar vattenkraft, går startskottet för centrumets forskningssatsningar mot hållbar vattenkraft. Det första halvåret har centrumet ägnat sig åt att formera projekt och internationella samarbeten inom forskningsområden som berör miljö och samhälle, anläggning och vattenbyggnad och vattenkraftsteknik. Nu presenteras satsningarna. En fråga som diskuteras under forsknings- och utvecklingsdagarna är ”Hållbar vattenkraft – vad är det?”.

– Det här centret kommer inte bara att bidra med kunskap för hållbar vattenkraft, utan även till en uthållig kompetensförsörjning inom området. Centret kommer att engagera ett 30-tal doktorander och postdoktorer i projekt inom och mellan våra tre arbetspaket Miljö & samhälle, Vattenbyggnad samt Vattenturbiner och generatorer. Det är otroligt viktigt att vi ständigt får in duktiga personer som kan jobba med de här frågorna i framtiden. Vi kommer även arbeta mycket med att utveckla våra internationella samarbeten för att ta en starkare position som ett ledande kunskapsland inom hållbar vattenkraft, säger Carolina Holmberg, biträdande programansvarig för centret på Energiforsk.

Vattenkraften har sedan industrialiseringens början försett det svenska samhället och industrin med en unik kombination av säker produktion av förnybar elektricitet till en låg kostnad och med små utsläpp, och kommer även fortsättningsvis att vara en nyckel för Sveriges produktion och lagring av elektricitet. Att den har miljöeffekter på vattendragens biologiska mångfald är väl känt, liksom påverkan på närliggande samhällen, i synnerhet för människor som är beroende av vattendragen för sin verksamhet eller rekreation. Därför fokuserar Svenskt centrum för hållbar vattenkraft de kommande fem åren på tvärvetenskaplig forskning och innovativa lösningar, i nära samarbete med industri och offentlig sektor med fokus på teknik, miljö och människa. Runt 400 av de svenska vattenkraftsdammarna kan få betydande samhällskonsekvenser om de går sönder. Därför bedrivs även forskning för en säkrare vattenkraft.

Svenskt centrum för hållbar vattenkraft leds av Luleå tekniska universitet i samarbete med Energiforsk. Centret har över 30 aktiva parter i sin organisation: KTH, Uppsala universitet , Karlstads universitet, Umeå universitet, Lunds universitet, Chalmers, Vattenfall Vattenkraft AB (inkl VIAB), Fortum Sverige AB, Sydkraft Hydropower AB, Statkraft Sverige AB, Skellefteå Kraft AB, Holmen Energi AB, Jämtkraft AB, Umeå kommun, Tekniska verken i Linköping AB, Mälarenergi, Karlstad Energi, Jönköping Energi AB, Sweco Sverige AB, AFRY, WSP Sverige AB, Norconsult AB, Vattenkraftens miljöfond, Boliden Mining AB, LKAB, Zinkgruvan Mining AB, Andritz Hydro Sverige filial, Voith Hydro AB, Rainpower Kristinehamn AB, Svenska kraftnät, Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>