Unik paneldiskussion kring hur vi löser industrins behov av digital kompetens

Unik paneldiskussion kring hur vi löser industrins behov av digital kompetens 1

Den 25 mars 2020 bjuder IT&Telekomföretagen in alla led av tillverkande industri att lyssna till en särskild sammansatt grupp nyckelfunktioner från näringsliv, akademi och utbildningspolitiken för att diskutera frågan.

2017 genomförde IT&Telekomföretagen en stor kartläggning av kompetensbehovet med slutsatsen att det år 2022 kan komma att råda en brist på ca 70 000 personer med IT eller digitalt relaterad kompetens, vilket i sin tur utgör ett stort tillväxthinder för hela Sverige. 7 maj i år kommer uppföljningen av kartläggningen, denna gång med fokus på lösningarna.

IT&Telekomföretagen har som del av kartläggningsarbetet satt ihop en skräddarsydd grupp av människor med olika funktioner i syfte att diskutera några möjliga vägar. Visionen är att bibehålla vårt lands konkurrenskraft och kunna ta ytterligare ett kliv uppåt för att bli bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Ett fokus som kartläggningen och även paneldiskussionen kommer att ha, är om vidareutbildning av yrkesverksamma kan vara en effektiv lösning.

-Digitaliseringen drar som en flodvåg över alla branscher och sektorer, och det finns ett akut behov att kompetensutveckla alla dem som på ett eller annat sätt berörs av den, säger Fredrik von Essen, Public Affairs Expert, IT&Telekomföretagen som projektleder kartläggsningsarbetet.

Related Articles