Advania skapar kvalitet i hela leverantörskedjan
Hem ADVANIA Advania skapar kvalitet i hela leverantörskedjan

Advania skapar kvalitet i hela leverantörskedjan

Publicerat av: Redaktionen

Bättre arbetsvillkor hos underleverantörerna, bättre för miljön och i längden även bättre för företaget.

För Advania innebär medlemskapet i nätverket Responsible Business Alliance, RBA, att företaget kan ta nästa steg mot en mer hållbar leverantörskedja.

Men vad betyder ett medlemskap i RBA i praktiken? Advania reder ut begreppen.Det hela började 2004 då en grupp företag inom den amerikanska elektronikbranschen insåg att branschen behövde förändras. Företagen hade identifierat ett behov av en standard för hela leverantörskedjan av hårdvara som tog hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga frågor. Samarbetet resulterade i vad som skulle kallas Electronics Industry Code of Conduct, EICC. Genom nätverket såg grundarföretagen en möjlighet att påverka branschen positivt genom att skapa enhetliga processer och sätta gemensamma krav hos leverantörerna.

Nätverket växte och blev 2013 till Electronic Industry Citizenship Coalition. Medlemsländerna, branscherna och organisationerna strömmade till.

2017 var nätverket moget för nästa fas. Då EICC vuxit i inflytande, kompetenser, fokusområden och medlemsantal beslutade ledningen att bredda organisationens uppdrag.

Responsible Business Alliance (RBA) var fött. 

Så vad är RBA egentligen? 

Kort beskrivet är RBA ett nätverk med företag och organisationer som har direkt eller indirekt koppling till elektronikbranschen.

Advania skapar kvalitet i hela leverantörskedjan

Att vara medlem i RBA innebär att åta sig att respektera och följa den gemensamma uppförandekoden och samtidigt föra vidare kraven i uppförandekoden till sina egna leverantörer. Medlemskapet innebär även inkluderande i ett kunskapsnätverk med tillgång till både verktyg och kompetens för hela hållbarhetsområdet. Tillsammans kan medlemmarna ta ett större ansvar för och samtidigt driva förbättringar i den globala tillverkningskedjan.

I dag rymmer RBA ca 150 medlemmar. Tillsammans med de riktade initiativen runt konfliktmineraler RMI, arbetsvillkor RLI samt fabriker RFI är det 380 medlemsföretag som tillsammans omsätter 7,7 biljoner amerikanska dollar fördelat på 21,5 miljoner anställda. Förutom IT-branschen består nätverket av fordon- och leksaksbranschen samt ett antal återförsäljarkedjor.

Advania kvalade in hösten 2019 till RBA blev därmed en av få nordiska organisationer som idag är medlemmar.

Advania skapar kvalitet i hela leverantörskedjan

Så här jobbar RBA

Uppförandekod och uppföljning
RBAs uppförandekod, Code of conduct, är den gemensamma kravnivån för alla medlemmar att efterleva och föra vidare i sin kedja av leverantörer. Koden uppdateras vart tredje år och innehåller krav på ett systematiskt arbete med att respektera mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt miljö och etik. För att alla medlemmar effektivt och trovärdigt ska kunna följa upp efterlevnaden av uppförandekoden i sin kedja av leverantörer, erbjuder RBA också ett antal verktyg för riskanalyser, självutvärderingsenkäter och tredjepartsrevisioner.

Att inom nätverket dela med sig av resultaten av riskanalyser och revisioner är också en grundpelare i RBA för att minska dubbelarbete och kostnader för alla parter.

Utbildning
RBA erbjuder en hel plattform med utbildning riktade till sina medlemmar men också till deras underleverantörer. Det gör att medlemmar lättare kan erbjuda stöd och utbildning till sina leverantörer och inte bara fokusera på att ställa krav och följa upp hur leverantörerna efterlever dem.  Med företag från hela leverantörskedjan fungerar också nätverket som forum för kompetensutvecklings och erfarenhetsutbyte.

Opinion
Styrkan finns i mängden. Med totalt 380 medlemmar med en gemensam omsättning på 7,7 biljoner amerikanska dollar har RBA unika möjligheter som det enskilda företaget saknar. I frågor som rör miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och etik i den globala elektroniktillverkningen har RBA blivit en viktig röst.

Vad sker framåt?

RBA har en konferens och årsmöte i Kalifornien varje höst där medlemmarna samlas och tar del av senaste kunskapen och erfarenheterna av nätverkets arbete. Advania deltog för första gången i oktober 2019 och fick en bra start och många värdefulla kontakter hos våra leverantörer i branschen.

Timingen för att bli aktiv i RBA kunde inte vara bättre eftersom arbetet att uppdatera och skärpa uppförandekoden startade i slutet på hösten med målet att besluta om nästa version av koden i maj 2020. Under några månader vintern 2019 har alla medlemmar möjlighet att lägga förslag på nya krav eller skärpningar av befintliga krav. Under våren kommer alla förslag bearbetas inom RBA för att i slutet på maj beslutas om i en omröstning. Den nya versionen av uppförandekoden kommer sen ersätta den nuvarande och börja gälla i januari 2021.

Det är genom att regelbundet skärpa kravnivån i uppförandekoden som RBA haft störst effekt med att driva den globala elektroniktillverkningen mot mer hållbara villkor.

Vi på Advania är stolta över vårt medlemskap och ser framemot att engagera oss i RBA och deras viktiga arbete.

Läs mer om RBA

Läs mer om Advanias hållbarhetsarbete 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>