Better Energys solpark vid Studsvik visar på viktiga samarbeten inom svensk energi
Hem ENERGI Better Energys solpark vid Studsvik visar på viktiga samarbeten inom svensk energi

Better Energys solpark vid Studsvik visar på viktiga samarbeten inom svensk energi

Publicerat av: Redaktionen

Byggnation pågår för Better Energy Swedens solpark vid Studsvik, Nyköpings kommun.

Solparken kommer att bli 23 hektar stor och leverera 25 GWh ren elektricitet årligen, motsvarande elförbrukningen för 4000 svenska hushåll.

Projektet vid Studsvik är resultatet av ett unikt samarbete mellan aktörer inom den svenska energibranschen. 

Anläggningen kommer att anslutas till det allmänna elnätet och därmed bidra till att avlasta nätet i regionen och förse lokala verksamheter med  el från förnybara källor. Elnätsanslutningen beräknas till slutet av 2024.

En av de största solparkerna i Sverige

Better Energy Sweden AB står bakom det solparksprojekt som nu är i byggnation vid Studsvik, Nyköpings kommun. Med sina 23 hektar och årlig produktion av 25 GWh grön elektricitet blir solparken en av de största i Sverige vid den beräknade elnätsanslutningen i slutet av 2024.

Better Energy är ett integrerat energibolag som grundades med syftet att accelerera övergången till förnybara energikällor. Företaget kontrollerar hela värdekedjan internt vilket innebär att de utvecklar projekten från start till elnätsanslutning och ansvarar för driften under solparkens livstid samt nedmontering och återställning av marken. Detta är ett tillvägagångssätt som på många sätt är unikt inom den svenska solenergibranschen. I Sverige använder sig Better Energy av viktiga lärdomar från de över 120 projekt som företaget har varit med och byggt i norra Europa samtidigt som man kontinuerligt utvecklar nya unika lösningar för den svenska marknaden.

Better Energys solpark vid Studsvik visar på viktiga samarbeten inom svensk energi”Med vår solpark vid Studsvik bryter vi på Better Energy Sweden ny mark, bokstavligt talat. Det här är ett viktigt projekt som visar att det är möjligt att bygga på stenig och kuperad mark i Sverige vilket öppnar upp för att bygga solparker på ytor där det tidigare inte har varit möjligt” säger Andreas Brännström, VD för Better Energy Sweden.

Solparken byggs på Studsviks industriområde där fler aktörer finns samlade.

Partnerskap en viktig del av projektet

Solparken vid Studsvik är resultatet av strategiska samarbeten inom den svenska energibranschen, något Andreas Brännström lyfter som avgörande för projektet och för den gröna omställningen i stort. Better Energy arrenderar marken av Studsvik som driver Studsvik Tech Park och projektet representerar hur olika företag inom svensk energi tillsammans kan bidra till att accelerera den gröna omställningen i Sverige.

”För att vi ska lyckas med övergången mot fossilfria energikällor är det viktigt att vi aktörer inom svensk energi tar vårt ansvar och arbetar tillsammans. Solparken som just nu är under byggnation vid Studsvik är ett fint exempel på detta. Det var Senergia som lanserade projektidén till oss på Better Energy Sweden, och deras kontaktnät och bransch- och produktkunskap har varit av stort värde för projektet från idé till förverkligande.” berättar Andreas Brännström.

På Senergia AB, en ledande distributör av solenergilösningar i Norden, ser man också den direkta nyttan av partnerskap för den gröna omställningen.

”Den här typen av banbrytande projekt blir möjliga tack vare stort engagemang, entreprenörskap och delad kunskap mellan flera aktörer”, säger Thomas Lithner, VD och grundare av Senergia. ”Vi på Senergia ser den direkta fördelen av samverkan mellan olika parter inom energibranschen. Vi vill vara en del i dessa samarbeten och bidra till en snabbare process och utvecklingen av fler projekt för förnybar energi i Norden.”

”Det har varit en smidig process från start tack vare samarbetet med Studsvik och dess Tech Park, Senergia, Vattenfall och inte minst kommunen. Nyköpings kommun satte i ett tidigt skede in en kontaktperson som stöttade processen med tillstånden och bygglovet”, avslutar Andreas Brännström.

Solenergins roll i den gröna omställningen

Med Sveriges klimatmål om att vara fossilfritt år 2045 blir utvecklingen av nya projekt inom förnybar energi allt viktigare.

Better Energy bidrar till den gröna omställningen i Sverige genom att utveckla solparker som genererar el från solen vilket reducerar utsläpp av CO2 och dessutom är billigare än kol, olja och gas. Solparkerna utvecklas på marknadsmässiga villkor utan statliga bidrag genom elköpsavtal (PPA) som möjliggör för företag att minska sin miljöpåverkan och bidra till den gröna omställningen.

Tidigare under året meddelande Better Energy och Vestre att de har ingått PPA-avtal för solparken vid Studsvik. Avtalet innebär att den skandinaviska tillverkaren av stadsmöbler kommer att köpa tillräckligt med förnybar elektricitet för att täcka hela energiförbrukningen för sina svenska verksamheter.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>