Helsingborg klimatneutral stad 2030 – hur går klimatarbetet?
Hem ENERGI Helsingborg klimatneutral stad år 2030 – hur går klimatarbetet?

Helsingborg klimatneutral stad år 2030 – hur går klimatarbetet?

Publicerat av: Redaktionen

Stadens senaste uppföljning av klimat- och energiplanen visar att takten för utsläppsminskning måste öka.

Helsingborg ska vara en klimatneutral stad år 2030 och uppfylla Parisavtalet till 2045.

Detta är mål som kan nås med ökade insatser och samarbete.

Det krävs snabbare utsläppsminskningar för att Helsingborg ska nå sina klimatmål, det visar den senaste uppföljningen av kommunens klimat- och energiplan.

Planen antogs 2018 och pekar ut ambitioner och åtgärder utifrån sex prioriterade områden. Uppföljningen, som är den andra i raden, visar att två av sex områden utvecklas i hållbar takt; Helsingborgarnas användning av energi och hur klimatarbetet kopplas till finansiering.

Sedan 1990-talet har utsläppen i Helsingborg minskat med 55 procent. Genomsnittet i Sverige är 35 procent under samma tidsperiod. Kommunens omställning till förnybar energi är en betydande faktor för utsläppsminskningen. Politikens tydlighet har gynnat utvecklingen.

– Klimatneutrala Helsingborg 2030 har ett brett politiskt stöd i Helsingborg och arbetet med att nå målen ska fortsätta, säger Amir Jawad (L), miljönämndens ordförande.

Trots den positiva utvecklingen inom energi fortsätter stora utsläpp från energianvändning inom industrin. Fossila bränslen behöver ersättas med grön el och biogas. Utsläpp från förbränning av plastavfall måste minska.

Ett område som behöver utvecklas mer hållbart är transport som står för nästan 40 procent av de totala utsläppen i Helsingborg. Den största delen kommer från personbilar. Uppföljningen visar också att kommunen behöver minska utsläpp som är kopplade till konsumtion. Återanvändning och återbruk behöver öka. Konsumtion av kött- och mejeriprodukter behöver minska.

Förutom satsningen på noll utsläpp till 2030 siktar Helsingborg på att uppfylla Parisavtalet om att inte överstiga den globala medeltemperaturen med 1,5 grader till år 2045. Även om det är lång väg kvar till klimatneutralitet så visar uppföljningen att målen är möjliga att nå.

– Uppföljningen pekar på våra klimatutmaningar men att målen fortfarande kan nås om vi, och hela samhället, gör ansträngningar för att minska de fossila utsläppen. Lösningar finns framtagna, säger Henrik Frindberg, miljödirektör Helsingborg stad.

Helsingborg klimatneutral stad 2030 – hur går klimatarbetet?Kommunkoncernen jobbar aktivt med de olika åtgärderna i planen, till exempel utveckling av klimatsmarta tekniker med biokol, sorterande avlopp och koldioxidinfångning.

Klimat- och energiplanen sammanställs och följs upp av miljöförvaltningen i Helsingborg.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>