Hiltis hållbarhetsrapporter visar på framsteg inom miljö och cirkuläritet i bolagets globala och svenska organisation
Hem ENERGI Hiltis hållbarhetsrapporter visar: Framsteg inom miljö och cirkuläritet i bolagets globala och svenska organisation

Hiltis hållbarhetsrapporter visar: Framsteg inom miljö och cirkuläritet i bolagets globala och svenska organisation

Publicerat av: Redaktionen

Klimatneutralitet fortsatt i fokus för miljöarbetet

Ett av Hiltis globala hållbarhetsmål är att vara klimatneutrala i bolagets egen produktion (Scope 1 och 2) till 2023.

Hiltis första prioritet är att minska de egna utsläppen av växthusgaser. Under 2021 har flera projekt genomförts globalt för att minska energianvändningen i den egna produktionen, t.ex. förser bolagets fabrik i Schaan, Liechtenstein, nu omkringliggande huvudkontorsfastigheter med värme genom kylvatten som använts för att kyla maskinerna i fabriken. Åtgärden har sparat 2 000 000 kWh av gas per år, vilket i sin tur motsvarar 2 % av bolagets totala energikonsumtion i egen produktion och 400 ton av COper år.

För den kvarvarande energikonsumtion finns målsättningen att energin ska komma från förnyelsebara källor. Sedan 2020 används 100 % grön el i samtliga egna fastigheter, antingen köpt el där certifikaten möter de högt satta standarderna i EKOenergy och Green-e eller från bolagets egen solcellsproduktion.

En betydande del av bolagets CO2-utsläpp kommer från tjänstebilar. Tjänstebilsflottan är stor på grund av bolagets direktsäljande affärsmodell, som i sin tur genererar många kundbesök. Därför är övergången elbilar eller andra mer energieffektiva fordon en viktig del för att minska Hiltis utsläpp i Scope 1. I 2021 beställdes över 3000 bilar med låga växthusgasutsläpp, vilket motsvarar över 20 % av Hiltis globala bilflotta.

Under 2021 har ett stort arbete genomförts för att mäta indirekta utsläpp ifrån bolagets värdekedja, Scope 3. En analys har genomförts över vilka kategorier inom GHG protokollets som har störst påverkan och potential att förbättras sett ur ett utsläppsperspektiv. Analysen visar att kategorin ”köpta varor och tjänster” står för 71 % av bolagets utsläpp i Scope 3, följt av ”användning av sålda produkter” (9,8 %) och ”kapitalvaror” (6,8 %). Arbetet ska nu intensifieras vad gäller att mäta och minska även dessa utsläpp framöver.

Förbättrad cirkuläritet i flera led

Hiltis hållbarhetsrapporter visar på framsteg inom miljö och cirkuläritet i bolagets globala och svenska organisationEtt annat viktigt fokusområde för Hilti är cirkuläritet. Sedan 2020 mäter Hilti cirkuläriteten i den egna verksamheten. 2021 visar framför allt på framsteg inom integreringen av hållbarhet i produktdesign och i bolagets produkter. Genom ökat samarbete med leverantörer har Hilti ökat användningen av återvunnet material i bolagets produkter och förpackningar. Dessutom har återanvändningen av reservdelar implementerats som en global standard. Under 2021 återanvändes över 100 000 reservdelar i bolagets verkstäder värden över.

Den svenska organisationen bidrar till de globala framstegen

Hiltis Svenska ABs hållbarhetsredovisning visar på implementeringen av de globala ambitionerna på den svenska marknaden. Till exempel var 83% av de bilar som beställdes under 2021 i Sverige el- eller hybridbilar. Dessutom implementerades den globala processen med att återanvända reservdelar i Sverige under 2021.

Under hösten 2021 genomfördes en flytt av det svenska huvudkontoret till nybyggda, mer miljövänliga och yteffektiva lokaler. Ett huvudsakligt krav och fokus för projektet har legat på hållbara val, både sett till materialval såväl som en anpassad och flexibel arbetsmiljö för Hiltis medarbetare. Placeringen i Hyllie, Malmö, med svårslagna kommunikationsalternativ och med eget mål att bli den klimatsmartaste stadsdelen i Öresundsregionen har framtidsvisioner i linje med Hiltis egna och ett självklart val för Hiltis framtida utveckling. Lokalen har en silverklassificering enligt Byggvarubedömningen och ca 75% av den nya inredningen kommer från svenska leverantörer vars produktion ligger inom 30 mils avstånd. Resterande 25% är från länder inom EU.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>