Capgemini-rapport: Datadrivna insikter nyckeln till att överbrygga klyftan mellan nettonoll-ambitioner och konkreta åtgärder
Hem ENERGI Capgemini Research Institutes rapport: Datadrivna insikter nyckeln till att överbrygga klyftan mellan nettonoll-ambitioner och konkreta åtgärder

Capgemini Research Institutes rapport: Datadrivna insikter nyckeln till att överbrygga klyftan mellan nettonoll-ambitioner och konkreta åtgärder

Publicerat av: Redaktionen

Utsläppsdata måste användas bättre om den ska kunna hjälpa organisationer att uppnå sina nettonoll-mål.

Capgemini Research Institutes senaste rapport, Data for Net Zero: Why data-powered intelligence is key to bridging the gap between net zero ambition and action, visar att även om en stor majoritet av organisationer inser värdet av utsläppsdata (85 %), är det mindre än hälften av dessa (48 %) som använder dessa data i sitt beslutsfattande.

Idag använder organisationer mestadels utsläppsdata för hållbarhetsredovisning, men sällan för att faktiskt förbättra befintliga processer eller för att identifiera möjligheter till utsläppsminskningar.

Att utveckla robusta datahanterings- och branschomfattande samarbetsfunktioner skulle ge organisationer stora möjligheter att förbättra sitt hållbarhetsavtryck i hela värdekedjan.

Rapporten, som studerat över 900 företag och organisationer som satt nettonollmål under de senaste två åren, fann att över hälften (53 %) av organisationerna som har integrerat utsläppsdata i sitt beslutsfattande redan idag drar fördelar av detta. Bland vinsterna finns en genomsnittlig minskning av utsläppen med 4,6 % utöver deras redan befintliga hållbarhetsåtgärder och en förbättrad transparens kring hållbarhetsarbetet.

Att samla in och hantera data om Scope 3-utsläpp, där utsläpp från exempelvis transporter och återvinning tas med i beräkningarna, är särskilt utmanande för de flesta organisationer. I genomsnitt beräknas scope 3-utsläppen stå för upp till 95 % av ett företags koldioxidavtryck. Ändå visar rapporten att bara var fjärde undersökt organisation (24 %) har koll på vilka av deras leverantörer som orsakar de största utsläppen i denna kategori. Dessutom mäter mindre än en tredjedel (30 %) av organisationerna utsläpp från inköpta varor och tjänster, och endast 27 % mäter utsläpp som uppstår vid användningen av deras produkter. Det låga medvetandet förklaras delvis av bristande förtroende för de data som organisationer samlar in, eftersom det ofta handlar om branschuppskattningar och data från tredje part. En annan anledning är bristen på kunskap i hur man på ett riktigt sätt redovisar koldioxidutsläpp. Få organisationer visar sig ha expertis eller god förståelse för hur man mäter utsläpp och hur man tillämpar dessa data på beslutsfattande.

Kompetensutveckling och samarbete avgörande för förbättring
Capgemini-rapport: Datadrivna insikter nyckeln till att överbrygga klyftan mellan nettonoll-ambitioner och konkreta åtgärder

Rapporten framhåller att en lyckad nettonoll-resa kräver samarbeten inom ett bredare ekosystem för att ge tillgång till tillförlitliga utsläppsdata. Ändå är det bara en tredjedel (32%) av organisationerna i rapporten som uppger att de deltar i initiativ för att dela utsläppsdata med externa aktörer som icke-statliga organisationer, konkurrenter, leverantörer och kunder. För att nå nettonoll måste organisationer arbeta nära sina leverantörer för att tillsammans förbättra sin förmåga att mäta och hantera sina utsläpp.

Capgeminis studie belyser också behovet av en robust grund för datahantering som gör det möjligt för organisationer att samla in, konsolidera och optimera data från flera källor. Det handlar också om att hitta tydliga mätpunkter och fördela ett tydligt ägarskap och ansvar för dessa frågor i alla delar av sin organisation. Samtidigt som sju av tio organisationer pekar på kunskapsbrister kring hur koldioxidutsläpp ska mätas och redovisas, är det endast 7 procent av dem som idag investerar i att höja kunskapsnivån och utbildning av anställda.

“Även om organisationer och regeringar sätter nettonollmål som ligger fem, tio eller trettio år bort, betyder det inte att hållbarhet är ett framtida problem. Vår planet befinner sig i kris just nu. Alltför få väljer idag ett datadrivet tillvägagångssätt i sin resa mot dessa mål. Samarbete spelar också en avgörande roll, vare sig det är i den egna värdekedjan eller genom globala allianser för att kollektivt förbättra utsläppshanteringssystem. Organisationer måste också skaffa sig kompetens inom koldioxidredovisning och definiera tydliga utsläppsmål för att kunna gå från ambition till handling.”, säger Arash Afsarian, som är ansvarig för Data Analytics och AI på Capgemini Invent.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>