Skåne och Stockholm behöver prioriteras när vindkraften byggs ut
Hem ENERGI Skåne och Stockholm behöver prioriteras när vindkraften byggs ut

Skåne och Stockholm behöver prioriteras när vindkraften byggs ut

Publicerat av: Redaktionen

Ny vindkraft bör byggas i Skåne och Stockholm för att ge bäst effekt.

Det här menar företagsledare inom vindkraftsbranschen i en ny undersökning som har tagits fram av Tyréns

Resultatet visar också att det råder brist på kompetens inom branschen, och att regeringen får underbetyg när det gäller arbetet med vindkraftfrågorna.

Hälften av de medverkande vd:arna inom branschen svarar att Skåne bör sättas främst när utbyggnaden av vindkraft ska ta fart. Därefter följer Stockholm som 36 procent anger. Sedan är avståndet stort ner till Norrbotten på tredjeplats och som 17 procent vill se prioriteras

Skåne och Stockholm behöver prioriteras när vindkraften byggs ut– Det är naturligt att Skåne hamnar i topp. Här har elbrist och prisnivåer slagit som hårdast på senare år, och här finns samtidigt bra förutsättningar med goda vindförhållanden och korta avstånd mellan tätorter. Samtidigt skiljer sig resultatet åt från Energimyndighetens strategi för vindkraftsutbyggnad där andra regioner lyfts fram, menar Johan Ståhl som är affärschef och driver en marknadssatsning på Vindkraft inom Tyréns.

Här bör vindkraft prioriteras enligt branschen

Region Andel som vill se prioritering (procent)

Skåne 50
Stockholm 36
Norrbotten 17
Halland 16
Västra Götaland 16

Fråga: I vilka delar av Sverige (regioner) bör utbyggnad av vindkraft främst prioriteras för att ge bäst effekt? (Möjlighet till tre svar)

Brist på kompetens oroar mest

När det gäller utmaningar hamnar brist på teknisk kompetens, långsamma tillståndsprocesser och krångliga regelverk i orostoppen, men även den geopolitiska situationen ses som ett problem av många respondenter.

– Fokus på säkerhetsfrågorna har ökat efter den senaste tidens incidenter i bland annat Östersjön. Det här avspeglar sig nu i branschen och är ytterligare en aspekt som kan bromsa utbyggnadstakten, säger Johan Ståhl.

Allt större andel vindkraft och havet i fokus

Närmare hälften av de medverkande i undersökningen spår att vindkraften kommer stå för minst 30 procent av Sveriges energimix om tio år. Den siffran kan jämföras med 2022 års andel som var 19 procent. En tydlig ökning med andra ord, och som bland annat väntas drivas av en kraftig ökning av havsbaserade anläggningar. Så många som 45 procent tror nämligen att andelen havsbaserad vindkraft kommer växa till över tio procent av energimängden. En av fem menar till och med att den kommer att täcka upp mer än 20 procent av energiproduktionen.

– Samtidigt får vi larmsignaler från branschen, där många menar att regeringen behöver göra mer. Att staten inte kommer att bekosta anslutningskablar till vindkraftsparker i havet ses till exempel som ett stort hot. Sex av tio anser att beslutet kommer att ha stor negativ påverkan på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft, berättar Johan Ståhl.

Regeringen får även ett generellt underbetyg av företagsledarna i undersökningen. Bara tre av tio anser att regeringen ger hög prioritet till vindkraften.

Tveksamhet inför småskalig vindkraft

Allt fler solcellsanläggningar har blivit verklighet runt om i Sverige på senare år. När det gäller småskalig vindkraftsproduktion ser framtiden inte lika ljus ut. Bara drygt åtta procent tror att utvecklingen av småskalig vindkraft kommer att vara betydande under de närmaste tio åren.

– Det här förvånar mig. Att skapa vindkraftsanläggningar i tättbebyggda villaområden kan vara svårt, men för samfälligheter och mer enskilt belägna fastigheter finns det goda möjligheter att bygga en energibas där egenproducerad vindkraft är en komponent, menar Johan Ståhl.

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>