Vattenfall skärper sina utsläppsminskningsmål
Hem ENERGI Vattenfall skärper sina utsläppsminskningsmål

Vattenfall skärper sina utsläppsminskningsmål

Publicerat av: Redaktionen

Vattenfall har beslutat att ytterligare skärpa sina utsläppsminskningsmål för 2030 och framåt i syfte att till 2040 kunna nå nollnettoutsläpp.

De nya målen har satts för att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 grader och har godkänts av Science Based Targets-initiativet (SBTi), vilket ger en extern verifiering av att målen överensstämmer med den senaste klimatforskningen.

Vattenfall är nu ett av få större energibolag som har tagit detta viktiga steg.

Vattenfalls hittillsvarande klimatmål godkändes av SBTi i oktober 2019 och bedömdes då ligga i linje med tvågradersmålet. Vattenfall har nu beslutat att vidta ytterligare åtgärder för att minska utsläppen ännu mer i enlighet med 1,5-gradersscenariot, det mest ambitiösa scenariot från Parisavtalet.

– Klimatkrisen är en realitet, och vi har inte bara ett ansvar för att intensifiera och skynda på våra insatser, utan Vattenfall ser också stora möjligheter att vara ledande i denna brådskande omställning. Därför har vi på Vattenfall beslutat att agera i enlighet med IPCC:s slutsatser. Det räcker inte med två grader. Skillnaden på en halv grad är världsviktig för oss, och utgör ett enormt kliv framåt mot ett fossilfritt liv inom en generation, säger Anna Borg, Vattenfalls vd och koncernchef.

Anna Borg tillägger: – Vi lyckades nå vårt SBTi-mål om 2 grader redan 2020 genom att minska de absoluta koldioxidutsläppen med nästan 40 % jämfört med 2017, tio år tidigare än planerat. Vi kommer nu att påskynda vårt arbete ännu mer. Det innebär att vi ska minska vår utsläppsintensitet med över 77 % från 2017 till 2030. Vi förbinder oss också att uppnå nollnettoutsläpp fram till 2040 i hela vår värdekedja. Det är viktigt att vi utnyttjar våra expertkunskaper och vår marknadsposition för att hjälpa våra kunder och leverantörer aVattenfall skärper sina utsläppsminskningsmåltt minska sina utsläpp. Därför har vi också satt upp ett mål om 50 % utsläppsminskning för våra gods- och tjänsteleverantörer.

– Vi är mycket glada över att Vattenfall, ett av Europas ledande energibolag, har gjort denna djärva satsning för att sälla sig till ett litet fåtal europeiska energibolag som satsar på att minska sina utsläpp i linje med 1,5-gradersmålet. Vi ser fram emot resultaten av denna nya målsättning, säger Alberto Carrillo Pineda, Managing Director och en av grundarna av SBTi.

Omfattande åtgärder krävs
Några av delmålen som ska göra att Vattenfall når sitt 2030-mål är:

  • Fasa ut kolet från all verksamhet genom att ställa om de två sista koleldade värmeverken, Moabit och Reuter West i Berlin, till att i stället drivas av en kombination av biomassa, värmepumpar, kraft-till-värme (power-to-heat) och naturgas.
  • Tillföra fyra gånger mer vind- och solkraftsenergi till nätet jämfört med vad Vattenfall nu har i drift.
  • Hjälpa partners och samhälle att elektrifiera industriprocesser, bland annat för stål, cement, tunga transporter och kemiindustrin, så att utsläppen kan minskas även utanför den egna värdekedjan.
  • Ha 25 gånger fler elektriska laddplatser i drift jämfört med 2020.

– Utfasningen av kolet är nästa etapp i vår färd mot att minska koldioxidutsläppen. Vi har gått från över 22 miljoner ton koldioxid 2017 till ungefär 12 miljoner ton 2020. Dessa nya investeringar ger oss en flexibel och framtidssäkrad anläggningsportfölj som ska minska utsläppen till under 6 miljoner ton 2030 och bidra till att vår verksamhet ska nå målet om nollnettoutsläpp 2040, säger Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall.

Vattenfall har också som målsättning att hela värdekedjan ska nå nollnettoutsläpp fram till 2040. Ett uppnått mål innebär att företagets mer ambitiösa arbete har lyckats och att alla koldioxidutsläpp från hela värdekedjan, inklusive från leverantörer och kunder, endera har eliminerats eller kompenserats med negativa utsläpp.

Vattenfalls nya utsläppsminskningsmål:

  • Minska utsläppsintensiteten i egna verksamheten (Scope 1+2) med över 77 % fram till 2030 jämfört med 2017 (SBTi-godkänt)
  • Minska absoluta utsläpp från användning av sålda produkter (Scope 3) med 33 % fram till 2030 jämfört med 2017 (SBTi-godkänt)
  • Nå nollnettoutsläpp fram till 2040

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>